Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Miljöstation på Återvinningscentralen

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kan vara giftigt, frätande, brandfarligt,  sjukdomsframkallande eller liknande och måste tas om hand på särskilt sätt för att inte skada människors hälsa eller miljön.

Farligt avfall ska alltid lämnas till miljöstationen vid återvinningscentralen på Krokvägen i Vaggeryd, för din skull och för miljön skull. Om det inte finns originalförpackning ska det finnas en lapp som anger vad det används till eller något annat som kan hjälpa till att identifiera avfallet. Det är viktigt både med tanke på miljön och de som ska hantera avfall. Blanda aldrig farligt avfall.

Exempel på farligt avfall

Batterier, elektroniska produkter, färg, gasdrivna sprayburkar, klorin, lack, lim, glödlampor, lösningsmedel, nagellack, oljefilter och spillolja.

Mediciner, sprutor och kanyler

Behållare för sprutor och kanyler kan hämtas på apoteken, och därefter lämnas på apoteken eller på Miljöstationen i Vaggeryd. Mediciner lämnas till apoteken. Det är viktigt att detta inte slängs i soporna, eftersom det inte får gå med i som brännbart avfall. Mediciner får inte heller spolas ner i avloppet.

Privatpersoner

Privatpersoner ska lämna farligt avfall till miljöstationen vid återvinningscentralen i Vaggeryd. Det kan också lämnas in vid de grovsopinsamlingar som görs på våren.

Företag

För företag och andra verksamheter gäller lite andra regler. Den som ger upphov till farligt avfall i sin verksamhet är skyldig att se till att det omhändertas på bästa möjliga sätt. Hur hanteringen av farligt avfall får ske och vilka skyldigheter man har, regleras i avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Det är miljö- och byggförvaltningen som har tillsyn över hur företagen hanterar sitt avfall.

Enligt Avfall Sverige samlades det under 2014 in hela 75 240 ton farligt avfall från hushållen. I mängden ingår även 47000 ton impregnerat virke och 5 800 ton asbest.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-01-10

Sidansvarig:

Stina Manner

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision