Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Återvinninsstation med container vid Ica parkering i Vaggeryd

Förpackningar och tidningar lämnar du till återvinningsstation = ÅVS 

Återvinningsstationerna är obemannade platser med större behållare där du endast ska lämna använda plast‑, pappers‑, och metallförpackningar, glasflaskor, burkar och tidningar för återvinning. 

Hushåll

Stationerna ägs och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen =FTI och är till för hushållen. Verksamheten finansieras genom att när du köper en vara betalar du även en slant för att förpackningen ska tas om hand. Slänger du förpackningar i hushållssoporna betalar du för dem en gång till

Företag

Företag får inte lägga sitt material i en återvinningsstation utan ska istället begära hämtning av en lokal entreprenör. Ansvaret för återvinningen av förpackningar och tidningar har producenterna, inte kommunen.

Kontakt

Vill du ha information på andra språk eller om du upptäcker att någon behållare är full eller om det är ostädat kring behållarna tar du kontakt med FTIs kundtjänst på telefon 0200-88 03 11

Förpackningsinsamling i Vaggeryds kommun (ÅVS)‌

Station

Adress

Bondstorp

150 m norr om skolan på Månsarpsvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byarum

Vid kyrkan, Gummarpsvägen/gamla E4länk till annan webbplats

Hok

Vid korsningen Sågverksvägen/Alstervägenlänk till annan webbplats

Klevshult

Vid järnvägshållplatsen

Skillingaryd

Hemköp på Infanterigatanlänk till annan webbplats

Skillingaryd

Smedjegatanlänk till annan webbplats

Vaggeryd

ICA parkering på Frideborgsvägenlänk till annan webbplats

Vaggeryd

100m söder om korsningen Jönköpingsvägen/Bondstorpsvägenlänk till annan webbplats

Vaggeryd

Återvinningscentralen på Krokvägenlänk till annan webbplats

Det här sorterar du i återvinningsbehållarna

  • Tidningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Glas, både färgat och ofärgat
  • Metallförpackningar förutom värmeljuskoppar
  • Småbatterier, lämnas i speciella röda batteriholkar

Bilbatterier och andra större batterier lämnar du direkt till återförsäljare av batterier eller till kommunens återvinningscentral = ÅVC,  på miljöstationen för farligt avfall i Vaggeryd.    

förpackningar som ska sorteras på återvinningsstation

Värmeljuskoppar

Efter beslut i EU-kommissionen ska värmeljuskoppar inte längre samlas in som metallförpackning. Det betyder att de inte ska läggas i behållarna för metallförpackningar på återvinningsstationerna.

De får inte heller kastas i hushållssoporna utan istället ska de läggas i containern för metallåtervinning på kommunens återvinningscentral =ÅVC i Vaggeryd. Då ser kommunen till att de kan materialåtervinnas. Miljöbelastningen att producera aluminium är stor och det är därför viktigt att det materialåtervinns.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-08-02

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision