Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Sopbil med sidolastare

Sophämtning av hushållsavfall

Både hushåll och fastighetsägare är skyldiga att lämna sitt hushållsavfall till kommunens entreprenör för borttransport och behandling. Här hittar du information om när det är sophämtning, flyttanmälan och sopsortering.

Sophämtning

I vår kommun är det Sandahlsbolagen AB som har fått uppdraget att ansvara för insamling av hushållsavfall.

Hushållssoporna hämtas normalt varannan vecka. Inför varje hämtning måste du själv rulla ut kärlet till tomtgräns, gatan eller farbar väg (gäller landsbygden) så att sopbilen smidigt kan tömma det.

Före kl. 06:00 på hämtningsdagen placerar du kärlet med öppningen mot gatan och fritt utrymme på minst 50 cm runt om och 4 meter ovanför så att kärlet inte fastnar i träd, staket eller liknande när den lyfts av sopbilens lyftarm.

Hämtningsscheman

Hämtningen sker normalt varannan vecka enligt särskilt schema.  Ändras hämtningsdagen på grund av helgdagar eller driftstörningar finns informationen på Sandahls hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vid storhelger ofta även i lokaltidningar och alltid på SÅMs webbplats.

Utebliven sophämtning

Vid utebliven sophämtning: Ring Sandahls direkt på 0770-33 33 50 eller skicka e-post till sopor@sandahlsbolagen.se

Sommarhämtning

Har du ett fritidshus där du i huvudsak vistas under sommaren kan du få teckna sommarabonnemang och då hämtas avfallet varannan vecka mellan vecka 18 och vecka 39.

Sopkärl

Sopkärlet abonnerar du av kommunen. Rengöring av kärlet ansvarar du för när det behövs. Paketera soporna i påsar så blir det lättare att hålla rent. Lösa sopor såsom spån, aska, kattsand eller dammsugarpåsar får inte finnas i kärlet. Ibland kan det uppstå fukt av soporna och därför kan du lägga tidningspapper i botten som suger upp eventuell vätska. Skaldjursrester kan du frysa in ett tag i en påse och lägga dem i kärlet i samband med att du flyttar ut det för tömning.

Du kan välja mellan 190, 240 eller 370 liters sopkärl. Vill du ändra storlek på kärl tar du kontakt med kundtjänst. Att byta kärlstorlek kostar 325 kr. För dig som är nyinflyttad är det kostnadsfritt inom 6 månader från inflyttning.

Tänk på att locket alltid ska vara stängt. Går det inte att stänga har du förmodligen för liten soptunna. Vid enstaka tillfällen får du ha en extra sopsäck för hushållssopor bredvid din soptunna på hämtningsdagen. Den plockas med mot en extra avgift.

Sopor som ska läggas i sopkärlet

Hushållssoporna som slängs i den gröna tunnan ska vara brännbara. Det kan exempelvis vara servetter, hushållspapper,  pappershanddukar, pappersmuggar eller -tallrikar, kuvert, tejp, tyg, snören. Plastprodukter såsom gamla diskborstar, disktrasor, disksvamp, tandborstar, plastbestick och CD-skivor. Fett från matlagning. Städsopor såsom dammsugarpåsar, svinto, ludd från torktumlaren och sopor från toaletten hör också hit, d.v.s. toaborstar, tvättlappar, bomull, bindor, blöjor och tops. Om du inte komposterar  så slängs också matavfallet i den gröna tunnan.

Du får inte lägga följande i soptunnan

Farligt avfall (färg, lim etc.), el-avfall, frätande, giftiga, brandfarliga eller explosiva varor. Tunga eller stora föremål. Trädgårdsavfall. Byggavfall. Allt detta lämnas till kommunens Återvinningscentral (ÅVC).

Förpackningar: Pappers-, kartong-, glas-, plast-, och metallförpackningar samt tidningar lämnas till Återvinningsstationer.

Mediciner, sprutor och kanyler lämnas till apoteken. Det är viktigt att detta inte slängs i soporna eftersom de går till förbränning och kan orsaka skador på människor eller miljön.

Rengöring av sopkärlet

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att hålla ditt kärl rent. Särskild under en varm sommar är det viktigt att hålla tunnan ren så att du förhoppningsvis slipper dålig lukt, gammalt avfall och ovälkomna larver. Det blir trevligare för både dig, grannen och sophämtaren!

För att rengöra soptunnan använder du enklast vatten och miljövänligt diskmedel, borstar insidan ren och spolar ur med vattenslangen. Låt vattnet rinna av på gräsmattan.

Flyttanmälan/Försäljning av fastighet

Om du flyttar eller säljer en fastighet måste du anmäla detta till oss senast 15 dagar före avflyttning. Blankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns på SÅMs hemsida eller kan beställas från kundtjänst.

Ditt sopkärl blir kvar på fastigheten och du gör rent kärlet efter dig till nya ägaren. Behöver du en extra soptömning före avflyttning kan du beställa den mot avgift på vår kundtjänst eller hos Sandahls direkt.

Du kanske behöver även en extra slamtömning innan du flyttar. Kontakta vår kundtjänst för bokning.

Har du kommunalt vatten ska vattenmätaren läsas av på överlåtelsedagen och meddelas till Vaggeryds Energi AB. Läs mer under vatten och avlopp.

Dispenser och avvikelser

Under vissa förutsättningar kan man få kortare eller längre hämtningsintervall för hushållssopor.

  • Vill du ha tömning endast var fjärde vecka krävs att du komposterar matavfall och att du anmäler detta till Miljö- och byggförvaltningen.
  • Man kan också få ett tillfälligt uppehåll i sophämtningen om man är borta en längre tid.
  • När det gäller att dela på en soptunna tillsammans med sin granne så är det tekniska kontoret som beviljar detta.

Ändringar i avfallsabonnemang

Kontakta SÅMs kundtjänst vid eventuella frågor kring ditt avfallsabonnemang.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-02-21

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision