Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Typ av värmepump

Det finns olika typer av värmepump. Här nedan får du information om luftvärme, bergvärme/grundvattenvärme, jordvärme och sjövärme.

Innan du väljer vilken typ av värmepump eller värmekälla som du ska installera är det viktigt att tänka på hustyp, husets energibehov, belägenhet och värmesystem. Den optimala lösningen för det enskilda fallet bestäms genom att beräkna vilken typ av värmepump som är bäst för de givna förutsättningarna.

Luftvärme

En luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften och överför den till inomhusluften. Luftvärmepumpen ökar luftcirkulationen i byggnaden, vilket förbättrar inomhuskomforten genom att det blir en jämnare temperatur i rummen. Luftvärmepumpen passar bra för direktelvärmda småhus. Det är dock viktigt att tänka på att en luftvärmepump inte kan producera varmvatten och att dess effektivitet minskar när temperaturen utomhus sjunker. När det är riktigt kallt ute krävs tillsatsvärme.

En värmepump som tar energi från utomhusluften har en fläkt som avger ett visst ljud då den är igång. Det är viktigt att välja en bra placering av denna, så att man inte själv blir störd eller stör grannar med oönskat monotont ljud.

Bergvärme/grundvattenvärme

Bergvärme är en driftsäker uppvärmningsteknik som passar till byggnader där det krävs ett relativt stort energitillskott. Med bergvärme uppvärms byggnaderna av miljövänlig energi som hämtas ur berggrunden. Temperaturen i berggrunden är relativt konstant under ett år. Det gör att bergvärmepumpen kan leverera värme kontinuerligt under hela året. Energin hämtas ur en energibrunn som borras ner i berget till ett djup som normalt är 100 till 200 meter. Ibland kan det komma att krävas att flera hål borras.

Ytjordvärme

Med ytjordvärme kan du använda samma värmepump som i ett bergvärmesystem. Den enda skillnaden är att energin hämtas ur ett markjordlager istället. En slang som normalt är mellan 200 och 500 m lång grävs ner 90-150 cm i marken. Temperaturen i marken gör att det är en relativt stabil värmekälla, vilket säkerställer en kontinuerlig leverans av värme. För att pumpen ska fungera krävs el som motsvarar ca en tredjedel av effekten.

Denna typ av värmepump passar bra i alla typer av byggnader, bara du har tillgång till stor markyta. Oavsett typ av byggnad så är ytjordvärme energieffektiv, lättanvänt och driftsäkert uppvärmningssystem.

Sjövärme

När du ska installera sjövärme placerar man en slang för värmeupptagning på sjöbotten eller nere i bottenslammet. Där är temperaturen något högre än i vattnet. Förutom risken att ett ankare får tag i rörslingan är det viktigt att göra övergången från land till vatten noggrant. Höst- och vårstormar samt vinterns isrörelser i strandkanten innebär alltid stora påfrestningar i strandlinjen, vilket innebär att man måste skydda sin rörslinga speciellt noggrant i denna övergång.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-05-23

Sidansvarig:

Jenny Tibell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision