Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ängsmark

Detaljplan för del av Södra Park 1:2, Götarps Hage, Vaggeryds tätort

I utkanten av södra delen av Vaggeryd, mellan bostadsområdet Södra Park och och Skillingaryds skjutfält finns ett kommunägt markområde som idag är en öppen betes/hag/åkermark. Väster och söder om detta område finns ett småskuret och mycket vackert ängs- och hagmarksområde. Norr om markområdet finns lagan.

Den här detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt attraktivt bostadsområde i Vaggeryds tätort. Nära naturen och nära centrum och befintliga kommunikationer.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-01 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-05-27 att upprätta detaljplan för rubricerat område.

Detaljplanen var ute för samråd 2016-05-30 till och med 2016-06-24.

Just nu pågår arbetet med att upprätta granskningshandlingar.

Kommunen ska undersöka möjligheterna till minimal påverkan av biotoper samt upprätta dispensansökan enligt 7 kap 11§ MB hos Länsstyrelsen. Dessutom ska en ansökan för tillstånd till markavvattning enligt kap 11 MB upprättas samt en arkeologiskutredning av Länsstyrelsen. Inkomna synpunkter under samrådstiden redovisas i samrådsredogörelsen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2016-12-21

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision