Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 – Utökning av Västra Strand

I dagsläget har Vaggeryds tätort få lediga tomter kvar till försäljning. Söder om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, fastställd 1978-06-16, några tomter men gatulösningen behöver ses över. En revidering av gällande plan samt en utökning av gällande detaljplan är angeläget.

Miljö- och byggnämnden beslutade att upprätta en ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand och skicka den på samråd. Det aktuella planområdet ligger i västra utkanten av Vaggeryd, intill bostadsområdet Västra Strand.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder i form av villa samt par- och radhustomter. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2017-03-23 och fram till 2017-04-21.
Ett samrådsmöte hölls den 4 april kl. 18:00 på Fenix 2 i Vaggeryd. 

En arkeologisk utredning är genomförd på plasten under augustimånad. Just nu pågår arbetet med att upprätta granskningshandling.

Vid frågor, vänligen kontakta stadsarkitekt eller planarkitekt som nås via kommunens växel: 0370-67 80 00.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-09-11

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision