Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
fakturor från Vaggeryds kommun

Vatten- och avloppstaxa

Anläggning och drift av kommunalt VA finansieras via anläggnings- och brukningsavgifter och inte med skattemedel. Du betalar en anläggningsavgift, fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångsavgift som du som äger en fastighet betalar när du ansluter fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Nedanstående avgifter är exempel när anslutningen sker inom verksamhetsområde.

Exempel 1 en normalvilla (Typhus A) som är ansluten till dricks-, spill- och dagvatten. Huset är friliggande källarlöst enbostadshus med 800 m²tomtyta.

Anslutningsavgift för en normalvilla

Detta betalar du för

Avgift

Servisavgift

46 583 kr

Förbindelsepunktsavgift

23 291 kr

Tomtyteavgift (800 m²)

22 952 kr

Lägenhetsavgift (1 lägenhet)

12 251 kr

Totalt

105 077 kr

 

Exempel 2 gäller för flerfamiljshus (Typhus B) som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter och 2000 m² tomtyta.

Anläggningsavgift för ett flerbostadshus

Detta betalar du för

Avgift

Servisavgift

46 583 kr

Förbindelsepunktsavgift

23 291 kr

Tomtyteavgift (2000 m²)

57 380 kr

Lägenhetsavgift (15 lägenheter)

183 765 kr

Totalt

311 019 kr

 

Brukningsavgift

Den fasta delen är för en normalvilla 2 405 kronor.

Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du gör av med. Du betalar drygt 21 kronor per kubikmeter (1000 liter) medräknat avgift för avloppet.  Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.

Brukningsavgift (total årskostnad) för en normalvilla (typhus A) med vattenförbrukning 150 m³ per år, fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. =5 649 kr inkl. moms.

Brukningsavgift (total årskostnad) för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) med vattenförbrukning 2000 m³ per år = 56 960kr inkl. moms.

Övriga tjänster som vi tar ut en avgift för

Avgifter för övriga tjänster, till exempel undersökning av vattenmätare, avstängning och påsläpp av vatten i samband med obetalda räkningar hittar du i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Fakturering

Fakturautskick sker normalt varannan månad ‑ jämna månader. Brukningsavgiften baseras på en beräknad förbrukning och justeras varje gång du lämnar in en vattenavläsning.

Flyttanmälan/uppsägning av abonnemang

När du har sålt din fastighet, är du som säljare ansvarig för att göra en flyttanmälan till oss. Vi får inte automatiska adressändringar till oss.

Anmälningsblanketten finns på vår hemsida under blanketter. Du kan även ringa eller mejla till vår kundtjänst för att anmäla flytt. Då behöver vi veta överlåtelsedatum, din nya adress för sluträkning, samt namn och personnummer på nya abonnemangsinnehavaren. Dessutom ska du läsa av din vattenmätare (även om du har en digitalmätare) för att vi ska kunna föra över abonnemanget till nya ägaren.

Vid uthyrning av fastigheten

I vattentjänstlagen regleras att fastighetsägaren ska betala avgifter för vatten- och avlopp. Vill du att hyresgästen står för abonnemanget kan du beställa en blankett från oss där du godkänner att hyresgästen får stå som fakturamottagare men om hyresgästen inte sköter sina åtaganden enligt ovan är du ansvarig gentemot Vaggeryds kommun. Kontakta tekniska kontorets kundtjänst.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2016-10-12

Sidansvarig:

Jonatan Rosenquist

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision