Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
vattenkran

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs det höga krav på dess kvalité. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga näringsämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalité. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning.

Arbete med dricksvatten

Vi arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt och vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav. Provtagningarna görs på vattnets kvalité vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument och kund. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

SMS-avisering vid ledningsarbete

Ibland händer det att vi måste tillfälligt stänga av vattnet till din fastighet på grund av arbete med ledningsnätet.  Under 2016 har vi börjat sms-avisera avstängningarna.

Mobilnummer

Har du ett registrerad mobilabonnemang hos en teleoperatör får vi fram ditt mobilnummer i systemet för sms-avisering. Har du däremot ett oregistrerat kontantkort får vi inte fram ditt mobilnummer och måste därför fortfarande dela ut en papperslapp i din brevlåda. För att också du ska få en sms-avisering, vilket underlättar för oss men även för dig, kan du ringa oss eller meddela ditt mobilnummer via e-post, tekniska@vaggeryd.se, för eventuella framtida aviseringar.

Bild på mobil med ett sms

Vattenverk

Det finns idag nio vattenverk i kommunen och ledningsnätet är omkring 14 mil långt. Totalt produceras cirka en miljon kubikmeter dricksvatten i Vaggeryds kommun till omkring 10 000 personer per år. Vattenverken finns i Bondstorp, Byarum, Hagafors, Hok, Klevshult, Skillingaryd, Svenarum, Vaggeryd och Åker.

I vattenverken behandlas vattnet för att få hög kvalité och god smak. Vaggeryds vattenverk har en extremt god kvalité på råvattnet.

Dricksvattnet som vi levererar i Klevshult, Skillingaryd, Svenarum och Vaggeryd är mjukt (3dH). Det är medelhårt (5dH) i Bondstorp, Hagafors och Åker.  Vattnets pH-värde ligger på cirka 8,0.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2016-09-21

Sidansvarig:

Jonatan Rosenquist

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision