Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Fakturor från Vaggeryds kommun

Avgifter, regler och abonnemang

Hantering av hushållsavfall i vår kommun finansieras helt utifrån en lokal renhållningstaxa där du som kund betalar en avgift för sophämtning och övrig avfallshantering. Avfallstaxan för 2013 som Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun har tagit fram tillsammans med renhållningsordningen och avfallsplanen samt de lokala föreskrifterna gäller tillsvidare.

Debitering

Vi skickar fakturorna vanligtvis varannan månad eller kvartalsvis. Både sop- och slamtömning debiteras i efterskott, dvs. när tömningen har skett.

Fritidshus med endast sommartömning får en årsfaktura i början på januari nästa år.

Sophämtningsavgifter

Renhållningsavgiften består av tre delar; grundavgift, tömningsavgift och rörlig avgift.

Grundavgiften

betalas av alla oavsett om man har dispens för sophämtning. Den ska täcka kommunens gemensamma kostnader för avfallshantering till exempel återvinningscentralen, grovsopinsamlingen och administration.

Tömningsavgiften

är baserad på kärlstorlek och hur ofta man har tömning av hushållssoporna.

Den rörliga avgiften

är baserad på antalet kilo hushållssopor kärlet innehåller vid tömningen och den kan du själv påverka genom att återvinna och sortera ditt avfall och även genom att exempelvis kompostera.

Varannan vecka 26 tömningar per år

 Avgift i kr

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

638

638

1569

2813

Tömningsavgift (fast)

575

713

1125

2550

Totalt

1213

1351

2694

5363

Per kg

2,13

2,13

2,13

2,13

Var fjärde vecka 13 tömningar per år


Avgift i kr

190 l

240 l

Grundavgift

638

638

Tömningsavgift (fast)

288

363

Totalt

926

1001


Per kg

2,13

2,13

Fritidshus/sommartömning 11 gånger


Avgift i kr

190 l

240 l


Grundavgift

425

425

Tömningsavgift (fast)

469 

556

Totalt

894

981

Per kg

2,13

2,13

Övriga avgifter


 Avser

Avgift
 

Extrahämtning av sopor

160 kr

Extra säck vid ordinarie hämtning

40 kr

Byte av kärlstorlek

325 kr

 

Dispenser och avvikelser

Under vissa förutsättningar kan du få kortare eller längre hämtningsintervall för hushållssopor.

  • Vill du ha tömning endast var fjärde vecka krävs att du komposterar matavfall och att du anmäler detta till Miljö- och byggförvaltningen.
  • Man kan också få ett tillfälligt uppehåll i sophämtningen om man är borta en längre tid.
  • När det gäller att dela på en soptunna så är det tekniska kontoret som beviljar detta. Se särskild blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slamtömningsavgifter

Slamtaxor‌

Taxa

 < 5m³

Brunn deltömning (standard)

1079 kr

Brunn heltömning

1288 kr

Tillägg för heltömning (om man har deltömning som standard

209 kr

Tömning av tank (planerad rutt)

1383 kr

Tillägg för över 5m³/m³

351 kr

Extratömning brunn

1418 kr

Extratömning tank

1495kr

Akut tömning (brunn/tank) inom ordinarie arbetstid

1963 kr

Akut tömning brunn/tank) efter ordinarie arbetstid

4083 kr

BDT (bad/tvätt/dusch) vid slamtömning och inom samma slangradie

598 kr

BDT budning

1020 kr

Tillägg för slang > 20-50 m

300 kr

Bomkörningsavgift

520 kr

Tilläggsavgift för tungt lock, framgrävning av brunnslock

625 kr

Tömning av fettavskiljare per gång

1313 kr

Omhändertagandet av matfettsavfall per m³

1125 kr

Tilläggsavgift för specialfordon

1250 kr

Minireningsverk, per timme

1325 kr

‌Tömning av engångsbehållare för latrin


Avgift


antal gånger

10 400 kr

26 ggr (helår)

3 900 kr

11 ggr (sommarabonnemang)

Avfall och vatten på samma faktura!

Från Vaggeryds kommun får du som är privatkund och som har både vatten och avfall hos oss allt på en och samma faktura.

Hur läser jag fakturan?

Fakturan består av flera delar beroende på vilka tjänster du har. På framsidan står de olika delarna och den summan som du ska betala. På baksidan av fakturan finns alla delarna, hur mycket du har förbrukat vatten samt vad kostnaden per tjänst är.
Har du frågor på din faktura, ring vår Kundservice så hjälper vi dig. 

Hur betalar jag fakturan?

Det finns flera sätt att betala fakturor på. Vaggeryds kommun arbetar ständigt med att hitta enkla och smidiga lösningar för dig som kund. En viktig del i vårt arbete är att få ner antalet pappersfakturor som vi skickar varje år.

E-faktura

Det enklaste och mest miljövänliga sätt att betala din faktura gör du om du anmäler dig till e-faktura via din internetbank. E-faktura betyder att vi skapar en elektronisk faktura som vi skickar till din internetbank. Du får ett meddelande om att fakturan har kommit och går då in och godkänner den för betalning. Tidigare fakturor sparas i ett arkiv som du kan nå när du är inloggad på din internetbank. Med E-fakturor sparar vi på miljön också!

Autogiro

Anmäler du dig till autogiro betyder det att det belopp du ska betala dras från ditt konto per automatik på förfallodagen. Du får hem en pappersfaktura på det aktuella beloppet där betalningstalongen är makulerad. Detta är det bästa sättet för att slippa missa en betalning. Det enda du behöver tänka på är att det ska finnas tillräckligt med pengar på ditt konto vid förfallodagen.

Pappersfaktura

Du får en faktura per post som ska vara betald senast den sista i den månad som fakturan är utskriven.

Hur ofta får jag min faktura?

Du kan välja mellan att få faktura varannan månad eller en gång per kvartal. För att hålla koll på din förbrukning rekommenderar vi varannan månadsfaktura och att du som kund har e-faktura eller autogiro.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Skulle du av någon anledning missa att betala en faktura så händer detta:

Påminnelse

Efter sju dagar från förfallodagen får du en påminnelse. Den ska vara betald inom sju dagar. Dessutom kommer vi att lägga på en påminnelseavgift på 60 kronor på nästkommande faktura.

Första åtgärd

Skulle påminnelsen också förfalla skickar vi dem som endast har avfall/slam direkt till inkasso.Till dem som har både avfall och kommunalt vatten och avlopp skickar vi ett sms som varnar om avstängning av vattentillförseln till fastigheten. Båda åtgärderna innebär extra kostnader för kunden.

Avstängning av vattentillförseln

Behöver ärendet gå så långt som till avstängning så tillkommer en kostnad på
1 050 kronor i av- och påkopplingsavgift, samt ska alla förfallna obetalda fakturor på abonnemanget vara betalda för att vattnet ska kopplas på igen.

Om du har flyttat?

Skulle du ha flyttat ifrån anläggningen så skickar vi en påminnelse . Betalas inte den  går skulden vidare för indrivning via ett inkassoföretag.

Flyttanmälan/uppsägning av abonnemang

När du har sålt din fastighet är du som säljare ansvarig för att göra en flyttanmälan till oss. Vi får inte automatiska adressändringar till oss.

Anmälningsblanketten finns på vår hemsida under blanketter. Du kan även ringa eller mejla till vår kundtjänst för att anmäla flytt. Vi behöver veta överlåtelsedatum, din nya adress för sluträkning, samt namn och personnummer på nya abonnemangsinnehavaren/köparen.

Uthyrning av fastigheten

I renhållningsordningen regleras att fastighetsägaren ska betala avgifter renhållning (avfall och slam). Vill du att hyresgästen står för abonnemanget kan du beställa en blankett från oss där du godkänner att hyresgästen får stå som fakturamottagare men om hyresgästen inte sköter sina åtaganden enligt ovan är du ansvarig gentemot Vaggeryds kommun. Kontakta Tekniska kontorets kundtjänst.

Billigare avgift genom att sortera

Osorterat avfall

Allra dyrast  blir det när du blandar matavfall, brännbara hushållssopor och förpackningar av olika slag i samma påse eftersom kärlet vägs vid sophämtning . Du betalar dessutom en extra gång för alla förpackningar du slänger i ditt kärl eftersom du redan engång har betalat för dem vid köp av produkter.

Sortera ut förpackningar 

Om du sorterar ut alla förpackningar, glas, tidningar och lämnar till återvinningsstationerna som sköts av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamling) blir det endast mindre mängd brännbart hushållsavfall kvar.  Du får därmed färre kilon att betala och gör en tjänst för miljön.

Använda varmkompost

Utöver att du sorterar ut alla förpackningar, kan du även sortera ut ditt matavfall och lägga i en funktionell varmkompostbehållare på din tomt.  Det innebär att du har minsta antal kilon i ditt sopkärl och kan dessutom ansöka om 4-veckors tömningsintervall vilket är något billigare. Du står själv för skötsel och utrustning.  Att du komposterar måste du anmäla till kommunens miljökontor på en särskild blankett.

Renhållningsordning med avfallsplan

Alla kommuner ska enligt miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) ta fram en renhållningsordning med avfallsplanPDF samt lokala föreskrifter och taxor. I renhållningsordningen finns regler för avfallshanteringen i kommunen.

I renhållningsordningen fastställs vem som ansvarar för vad, hur avfall ska sorteras, förvaras och insamlas samt om undantag och dispenser. Som en bilaga till renhållningsordningen finns en sorteringsguide för hushåll och företag. I renhållningsordningen ingår även kommunens avfallsplan som redovisar "kommunens mål och strategier för att uppnå en långsiktigt hållbar avfallshantering".

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-04-11

Sidansvarig:

Simon Hjälmarö

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision