Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Blåklocka

Miljö och klimat

Vaggeryds kommun arbetar för att miljöfrågorna ska vara en naturlig del i hela kommunens verksamhet och för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöprogram för Vaggeryds kommun

Miljöprogrammets är kommunens plattform  för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet. Programmet är styrande för kommunkoncernens verksamheter inklusive de kommunala bolagen. Därutöver ska programmet vägleda och inspirera kommuninvånare, företag och organisationer. Programmet är handlingsinriktat och bidrar till att vi går från ord till handling. Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige i september 2014.

Miljöprogrammet samlar miljöarbetets alla mål och åtgärder,  vilket förenklar kommunikation, genomförande och uppföljning. I programmet ingår kommunåtgärderna från Länsstyrelsens olika åtgärds­program för miljömålen. Mer information om åtgärdsprogrammen hittar du via länken nedan.

I miljöprogrammet hittar du även miljöpolicy, miljöriktlinjer för alla anställda och strategier.

  1. Kommunens miljöprogramPDF
  2. Information om Länsstyrelsens arbete med miljö och klimat samt de olika åtgärdsprogrammenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem. Här finns också resultat och indikatorer på läns- och kommunal nivå. 

  1. Miljömålsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidragslista för att uppnå miljömålen

Det finns många möjligheter att få medel för att göra en insats för naturen och den biologiska mångfalden. Det gäller bara att känna till möjligheterna.

Länsstyrelsen har sammanställt en lista över de olika bidragsmöjligheterna som finns och vem de riktar sig mot. Listan uppdateras årligen för att vara så aktuell som möjligt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-01-08

Sidansvarig:

Lina Larsson

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision