Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2018-12-05

Snöflingor

Information om vinterväghållning

Vaggeryds kommun täcks ofta vintertid av ett vackert snötäcke till mångas glädje. Det innebär mycket arbete för vinterväghållningen. Framför allt påverkar det framkomligheten för både gångtrafikant och bilist. Nedan följer en beskrivning av hur Vaggeryds kommun arbetar med vinterväghållningen.

Sedan några år tillbaka upphandlas stora delar av vinterväghållningen i Vaggeryds kommun. Orsaken är främst att kunna hålla en bättre beredskap när det gäller både personal och maskiner. Kommunen har inte möjlighet att sysselsätta dem under de tider på året då det inte snöar. Den personal och de maskiner tekniska kontoret ändå har, används till vissa delar av vinterväghållningen såsom till exempel gång- och cykelvägar, allmänna platser och några fastigheter. Tekniska kontorets personal rycker även ut extra vid behov. Den upphandlade vinterväghållningen sköts av Svevia AB sedan ett par år tillbaka. De anlitar i sin tur lokala chaufförer och maskiner som i de flesta fall arbetat med snöröjning i många år.

Observera att detta gäller kommunala gator och vägar. Statliga vägar ansvarar Trafikverket för och enskilda vägar sköts av fastighetsägare eller vägföreningar.

Väderlek och temperaturer påverkar arbetet

Svårigheterna med vinterväghållningen är flera. Framför allt gäller det att anpassa den efter rådande väderlek som kan vara svår att förutse även för proffs. Hur mycket snö kommer det att komma? Vilken tid på dygnet snöar det och med vilken intensitet? Vilken typ av snö är det (du som skottar hemma vet att det är stor skillnad mellan pudersnö och blötsnö)? Smälter snön snabbt eller blir den liggande? Kommer det att frysa på det närmaste dygnet, eller ska det smälta bort? Och det kan handla om några få grader plus eller minus som pendlar hit och dit, men påverkar snöröjningen i mycket stor utsträckning. Som de flesta vet har klimatet förändrats de senaste åren till att bli något varmare och blötare vintrar, framför allt med snabbare växlingar. Tekniska kontorets entreprenör bevakar väderläget dygnet runt lokalt i kommunen.

Klassning av vägar

I och med upphandlingen av vinterväghållningen har de kommunala vägarna klassats in i fyra olika klassningar där klass 1 främst utgörs av riksväg 846 genom och mellan Skillingaryd och Vaggeryd. Även några av de större vägarna in/ut från samhällena ingår där. Klass 2 är sedan cykelvägar, bussgator, centrala delar av tätorterna, förbi skolor och vårdinrättningar etc. Dessa ska prioriteras, men tar ändå en viss tid att köra igenom. Särskilt när det fortsätter att snöa. Och många gånger handlar det inte bara om att ploga bort snö utan också om att halkbekämpa med grus efteråt. Därefter kommer ”villavägar” och att frakta bort snö om det kommit mycket. En del trottoarer och gångbanor snöröjs inte alls.

Klassningen är till för att skapa framkomlighet för så många som möjligt och också prioritera till exempel gång- och cykelvägar och centrala delar vid vårdinrättningar och skolor. Klassningen medför dock att du kan få se en plogbil med plogen uppe för att transportera sig mellan de olika körsträckorna. Att ha plogen nedfälld för att snöröja mellansträckorna innebär att det tar längre tid att köra de prioriterade sträckorna.

Denna klassning innebär att det när det kommer mycket snö kan innebära att ”villavägarna” inte plogas förrän efter ett par dygn. Självklart beror det på hur mycket snö det kommer.

Arbetsmiljön är viktig för oss

Sedan har vi det här med inkallelsetider, körtider, vilotider och arbetsmiljöfrågor. Av förekommen anledning är vi allmänt i samhället idag noggrannare med vår arbetsmiljö. Det ställs många gånger högre krav idag både på oss som anställda och på arbetsgivaren. Även om snöröjningen är undantagen från en del av regelverket så vill vi nog alla ha pigga och duktiga chaufförer som plogar våra vägar. Arbetet i sig kan vara stressigt då man vill hinna ploga så mycket som möjligt så fort som möjligt. Att i det läget köra perfekt så att vallarna lägger sig exakt på millimetern där de ska och att alla blir nöjda är inte alltid så lätt. Särskilt inte när det står bilar parkerade längs med vägarna.

Snöröjning på privat mark

Det ingår inte i entreprenörens uppdrag att snöröja extra vid varje garageinfart då det skulle ta betydligt mycket mer tid i anspråk. Tyvärr kan det ibland innebära att du som fastighetsägare får skotta flera gånger på grund av de vallar som bildas vid snöröjningen. Fastighetsägare, stora som små, sköter sin egen snöröjning på den egna marken, samt intill brevlådor och soptunnor. Det är inte tillåtet att skotta ut snö på gatan för att låta kommunens entreprenörer ta hand om den. Det finns flera företag och organisationer som du kan anlita för att hjälpa dig med detta om du skulle behöva.

Mer information och skadeanmälan

Du får gärna ta kontakt med tekniska kontoret om du ser något som är väldigt konstigt eller felaktigt. Ta en bild och ange plats och tidpunkt. Vi hoppas dock att du har förståelse för att du kanske inte kan få ett svar samma dag, då vi prioriterar arbetet med snöröjningen.

Om oturen skulle vara framme och du skadat dig, eller din egendom skadats, tar du kontakt med ditt försäkringsbolag som sedan tar kontakt med Vaggeryds kommun om kommunen anses vållande.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta tekniska kontoret på tekniska@vaggeryd.se eller via kommunens växel på tel 0370-67 80 00.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-12-05

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision