Huvudmeny

Porträttbild på Reshat

Uppleva och göra

twitter

Hjulverkstaden där tiden stått stilla

Den lilla byggnaden i Kvarnaberg strax utanför Vaggeryd är anspråkslös. Men därinne finns en kulturhistorisk skatt – en komplett hjulverkstad. Det var verkstäder som denna som gjorde att de här bygderna för hundra år sedan hade utvecklats till något av en motsvarighet till dagens Hisingen och Södertälje.

Text : Lars Klingström/ Skogshistoriska Tidender

Hjulverkstaden i Kvarnaberg.

Hjulverkstaden i Kvarnaberg.

Att tillverka hjul till vagnar och kärror krävde gedigna hantverksfärdigheter. Ett ekrat trähjul har många delar, som både måste tillverkas och sättas samman med högsta precision. Från början utfördes alla momenten med enbart handverktyg. Naven svarvades med handvevade svarvar. Hål borrades med borrsvängar och i navet gjordes centrumhålet koniskt med en så kallad rörsked.

Centrumhålet görs koniskt med en rörsked.

Centrumhålet i navet görs koniskt med en rörsked. Foto: Simone Kamm

Men under det innovativa 1800-talet började det finnas olika typer av maskiner för träbearbetning som underlättade tillverkningen – som fortfarande krävde både gediget handlag och djupa kunskaper om materialet trä.

En sådan verkstad etablerades år 1880 i Kvarnaberg av Johan Ljungberg. Johan var en både driftig företagare och affärsman. Han ersatte kvarnen vid Högaforsån med en, med den tidens mått, toppmodern verkstad. Istället för till kvarnstenar levererade vattenhjulet nu åns kraft via en centralaxel till de remdrivna maskiner han hade investerat i. Tillverkningen omfattade trähjul och olika slags trädetaljer till vagnar men också kälkar, sparkstöttingar, yxskaft och annat som bygdens folk behövde.

Insidan på Kvarnabergs hjulverkstad.

Alla verktyg och maskiner i Kvarnaberg är på plats. Slår man på strömmen är det bara att sätta igång med att tillverka trähjul. Verksamheten upphörde på 1960-talet men lyckligtvis ansåg ägaren inte det var mödan värt att riva ut grejorna. Foto: Lars Klingström

Sedan kraftstationen i Högaforsån, några hundra meter från Kvarnaberg, blivit klar på 1910-talet byttes vattenkraften mot eldrift. Men centralaxeln och remdriften hängde med ända till 1950-talet då alla maskiner försågs med separata elmotorer.

– Johan Ljungbergs son Amandus övertog verkstaden år 1926, berättar Bernt-Ola Hugosson, verksam i Vaggeryds hembygdsråd, som idag förvaltar den. Han drev därefter verkstaden vidare ända in på 1960-talet. Sedan han gått bort lämnades den åt sitt öde. Marken och byggnaden ägs av en närbelägen jordbrukare, som inte hade något intresse av den, men klokt nog lät den stå. Det dröjde sedan till 1990 innan denna, då nästan bortglömda, kulturskatt uppmärksammades genom att tre herrar med erfarenheter av hjultillverkning väckte den till liv igen

Sedan dess har både Länsstyrelsen och Länsmuseet i Jönköpings län engagerat sig i Kvarnabergs hjulverkstad och bidragit till byggnadens underhåll.

– Vi är verkligen glada över att den här, idag helt unika, hjulverkstaden har kunnat bevaras, säger Bernt-Ola Hugosson, när han en kulen höstdag öppnar upp den för Tidenders utsände. Det är landets enda helt intakta hjulverkstad.

Väl inne i verkstaden är det som att stiga in i det förflutna. Alla maskiner fungerar. Alla verktyg hänger på sina platser. Ämnen till nav, ekrar och lötar väntar till synes på att förädlas. Bernt-Ola slår på elen och demonstrerar sedan gången i tillverkningen och hur man med hjälp av svarv, borr, bandsåg och stor hantverksskicklighet kan förvandla trä av olika trädslag till vagnshjul.

– De flesta maskiner är från tiden kring förrförra sekelskiftet, berättar han. Innan dess utfördes de flesta moment rent hantverksmässigt, bland annat tillverkningen av ekrar. Flera av maskinerna är sannolikt tillverkade lokalt, det finns en lång historia av smide och järnhantering i de här bygderna.

– Vid några tillfällen har vi provat på att tillverka vagnshjul här, berättar Bernt-Ola. Men framförallt den avslutande svarvningen av det hopsatta hjulet är förenad med stora risker. Av säkerhetsskäl avstår vi därför. Men det gjordes en videofilm för ett antal år sedan som steg för steg visar gången i tillverkningen.

Några hundra meter från verkstaden, invid ett brusande fall i Högaforsån, ligger en smedja och ett nyligen renoverat sågverk.

Såg och smedja vid Högaforsån.

Några hundra meter uppströms längs Högaforsån ligger den nyligen renoverade såg och smedja som försåg hjulverkstaden med både virke och järn till hjulen. Foto: Lars Klingström.

– Det var verksamheter som intimt hängde samman med hjulverkstaden. Här sågade man det virke som behövdes och i smedjan smiddes det järn som trähjulen skoddes med.

I en av de videofilmer som dokumenterar arbetet framgår tydligt med vilken precision och skicklighet detta gjordes. Utan andra hjälpmedel än släggor och tänger formades järnstången till en ring. Att foga samman två järnändar och få exakt rätt diameter på hjulringen krävde en mästersmed.

Utomhus värmdes den sedan upp över öppen eld så att den svällde och kunde knackas fast på trähjulet.

– Järnet i ringen fick vare sig vara för varmt, då kunde lötarna förkolna, eller för dåligt uppvärmt, då gick det inte att få på, säger Bernt-Ola. För oss som lever idag och förlitar oss på allsköns specialverktyg är det fascinerande vad man förr förmådde med bara sin erfarenhet och sina händers skicklighet.

Tillsammans bildar hjulverkstaden, sågen och den gamla smedjan i Kvarnaberg en mycket värdefull och till stora delar helt unik kulturhistorisk industrimiljö. Någon eller några gånger per år arrangerar hembygdsrådet visningar och man tar också emot gruppbesök.

Boka en guidad tur i Kvarnabergs hjulverkstad

I länken nedan hittar du kontaktuppgifter för att få en rundvisning i Kvarnabergs hjulverkstad och många andra kulturhistoriska besöksmål i Vaggeryds kommun.

Bildextra: Flera träslag i hjulet

Bernt-Ola Hugosson med ett trähjul i Kvarnaberg Hjulverkstad.

Bernt-Ola Hugosson med ett trähjul i Kvarnaberg Hjulverkstad. Foto: Simone Kamm.

Ett nav svarvas.

Naven svarvades i allmänhet av björk (i Skåne av bok)och ibland av ek, ask eller alm. Foto: Simone Kamm.

Ekrar knackas på plats av Bernt-Ola Hugosson.

Ekrarna tillverkades oftast – som hörs av namnet –av ek, men också av ask eller ibland alm. De klövs fram ur rotdelen på jämna och rätfibriga stammar. Foto: Simone Kamm

Ekrar knackas på plats.

Här knackas ekrarna på plats i navet. Det är sedan ett grannlagaprecisionsarbete att sätta de utsågade och halvrunda lötarna på plats. Foto: Simone Kamm

Lötar sågas av Bernt-Ola Hugosson i bordssågen.

Lötarna sågades ut ur grova ask- eller björkplank eller höggs fram ur självböjt virke. Foto: Simone Kamm

Lötar får hål för ekrarna.

Lötar får hål för ekrarna. Foto: Simone Kamm.

En hög med nav till trähjul.

En trave färdigsvarvade navämnen i olika dimensioner väntar till synes på att vidarebearbetas. Foto: Lars Klingström.

För att se hur hjultillverkningen gick till finns flera filmer om Kvarnaberg på Youtube. Länk till Bernt-Olas youtube sida. Länk till annan webbplats.

Här byggdes den första PV:n – i smyg och helt i trä

Volvo PV 444.

Den fullskalemodell i trä som byggdes i Kvarnaberg bäddade för att Volvo-succén PV 444 blev till.

Under första halvan av 1940-talet använde Volvo fortfarande trä till vissa detaljer i sina bilar. Två av de skickliga snickarna i Kvarnaberg nappade på en platsannons och hamnade på så sätt på Volvos utvecklingsavdelning. Där blev de involverade i arbetet med Volvos nya ”småbil”, den som skulle döpas till PV 444. För att ordentligt förankra idén hos företagets båda ägare, Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson, ingick att bygga en fullskalemodell i trä. En strejk satte dock stopp för all verksamhet vid avdelningen. De båda snickarna erbjöd sig då att fortsätta arbetet i Kvarnaberg. I stor hemlighet och utan officiell sanktion av Volvos ledning blev det så. Bakom täckta fönster byggde de vidare på fullskalemodellen av en PV 444 i trä. När strejken var över kördes den i mörker och väl täckt till Göteborg. Där lackerades den svart med påmålade ”rutor” i silver ty något inre hade den inte.

I mars 1944 visades den för Volvos båda huvudägare. Sedan de gått några varv runt trämodellen var saken klar: bilen skulle byggas. Något som utan tvekan avgjorde Volvos framtid.

Av naturliga skäl finns ingen dokumentation om hur den första PV:n i trä blev till. Det handlade ju om strejkbryteri. Bernt-Ola Hugosson har dock via kontakter med äldre Volvomedarbetare fått höra att, ”om det här är sant, så måste Molin ha varit inblandad”.

– Och jag har lyckats ta reda på att denne Molin, var en av de båda männen från Kvarnaberg som sökte sig till Volvo, säger Bernt-Ola. Så den här lilla anspråkslösa verkstaden gav alltså ett litet bidrag till att Volvo blev en så viktig industrikoncern.

Boka en guidad tur i Kvarnabergs hjulverkstad

I länken nedan hittar du kontaktuppgifter för att få en rundvisning i Kvarnabergs hjulverkstad och många andra kulturhistoriska besöksmål i Vaggeryds kommun.

Publicerad: