Huvudmeny

Alpackor på en äng

Uppleva och göra

twitter

Miliseum — Det militära arvet

Historien finns mitt bland oss, både geografiskt och i materiella ting. På Slätten, och det som idag kallas för det Västra lägret i Skillingaryd, gjorde soldater militärtjänstgöring. Samt att de fostrades inför krig och den upprustning som under denna tid skulle ske i landet.

Med sin levande historia är Miliseum och det Västra lägret idag ett av Sveriges bäst bevarade militära arv.

Mellan åren 1675 och 1679 var det skånska kriget mot Danmark ett faktum i nationen och under denna tid regerade Kung Karl XI. Kriget blev framgångsrikt för svensk del, men några svackor tycktes Karl XI finna i det svenska försvaret och detta var något som han ville förbättra. Detta gav upphov till att han efter krigets slut lät förbättra och omorganisera hela det svenska militärväsendet. Karl XI bestämde att det skulle finnas indelningsverk i Sverige och vilket menades med att varje län – som var annorlunda under den tiden – skulle bedriva och ansvara för ett regemente. Regementet skulle innehålla 1000 man samt vara en övningsplats med en central väg till platsen.

Slätten i Skillingaryd var tidigare en öppen plats, full med ljunghedsplantor. På grund av ljunghedsplantorna och den karga jorden fann bönderna i den lilla byn, som under den tiden fanns i Skillingaryd, ingen anledning till att bosätta sig på denna plats, då det inte gick att odla mat och spannmål där. Men den karga och sandiga jorden samt den öppna ytan gjorde platsen perfekt för övning i militära sammanhang. Den centrala vägen som gick genom Skillingaryd och Lagan som gav dricksvatten var andra faktorer som gjorde att staten fick upp ögonen för platsen. Det ena ledde till det andra och till slut köpte den svenska staten platsen vid Slätten och starten på militärhistorien här i Skillingaryd tog sin början.

Ända sedan militärutbildningen startade under det sena 1600-talet på Slätten i Skillingaryd, har den västra sidan varit ett infanteri – detta betyder att soldaterna skrider till fots. Till en början hette regementet Jönköpingsregementet A6, vilket dock senare kommer att ändras till det nuvarande namnet Göta ingenjörregemente. Vid det så kallade Jönköpingsregementet lärde soldaterna sig exercis och detta inkluderar övning inom rörelse och gång samt att man lär sig att verka i förband och stridsformationer. En annan del i övningen exercis är vapenkännedom, då man bland annat utveckla förmågan att skjuta och hantera vapen. Tidigare lärde sig även soldaterna att läsa och skriva under sin militärutbildning eftersom att skolan och den sortens utbildning än inte hade uppkommit. Soldaterna lärde sig även praktiska saker under sin utbildning på A6, däribland tältresning och matlagning.

På det tidigare Jönköpingsregementet på Slätten var det 1000 man som utbildades inom militära uppdrag, men vid somliga tillfällen var det även gästande soldater som övade på denna plats. De gästande soldaterna kunde vara upp mot 100 man och de soldaterna befann sig endast på övningsplatsen under en begränsad tid. I dessa sammanhang kunde övningarna både ske soldatgrupperna sinsemellan samt enskilda.

Regementet på Slätten i Skillingaryd har sedan det sena 1600-talet utvecklats och förändrats. Under 1800-talet började man bygga byggnader samt utöka området. Anledningen till att området utökades var för att man ansåg att det behövdes mer plats till både övning och byggnader för bland annat matlagning och boende. Den äldsta byggnaden i det västra lägret kommer från 1800-talet och finns bevarade än idag. Eftersom soldaterna under sin militärutbildning lärde sig att läsa och skriva fanns ett bibliotek tillgängligt. Detta gjorde att biblioteket, som byggdes under 1830-talet, på Jönköpingsregementet blev det första biblioteket i Vaggeryds kommun. Många av böckerna som användes under militärutbildningens tid finns idag bevarade på Miliseum.

Under somrarna när militärutbildningen var i bruk befanns sig inte bara indelta soldater och militärer i det västra lägret, utan lokalbefolkningen vistades också vid ett par tillfällen där. Det var nämligen så att, likaväl som att de indelta soldaterna skulle lära sig exercis, skulle även musikkåren lära sig sina melodier. Vid musikkårens övningar hölls det samtidigt konserter för både soldaterna och lokalbefolkningen. Detta gjorde så att lokalbefolkningen fick lyssna till finare musik och detta gjorde lägret populärt även för dem.

Regementet utökades inte bara söderut utan även österut. Man bestämde då att det skulle finnas ett läger till väster och ett till öster. Det västra lägret skulle förbli ett infanteri och det östra lägret skulle utvecklas till ett artilleriskjutfält. Vid den östra sidan skulle det alltså bedrivas övningar med tyngre eld – och kastvapen. Skjutfältet och den östra sidan invigdes sedan år 1898.

På senare tid flyttades all den militära övningen till den östra sidan och idag sker det endast övningar inkluderat med vapen på den östra sidan. De nationella militära övningarna sker idag under begränsad tid på den östra sidan. Under övningar på skjutfältet kan soldaterna dock bo och sova på den västra sidan. Det västra lägret finns även bevarat som militärt arv och museet Miliseum är ett av statens försvarshistoriska museer. Miliseum har ett statligt uppdrag att visa upp nationens försvarshistoria samt visa perspektiv på hur försvaret och soldaternas liv har varit under historien.

Både den västra och den östra sidan är väl bevarade och på den östra sidan finns det fina leder där man både kan vandra och cykla. På den västra sidan och på Miliseum finns det möjlighet för visningar både inomhus och utomhus. På Miliseum får man uppleva militärhistorien på egen hand och den fantastiska miljön som är uppbyggd på här är unik av dess sort. Bland alla naturtrogna modeller, uppbyggnader samt ljud sveps man in i historien och känslan av att verkligen vara i den forna militärhistorien tar plats. En av de unika varelserna som finns på Miliseum är puman Måns. Under 1900-talet befann sig Måns i Skillingaryd och var då militärernas maskot. Idag är han Miliseums maskot och finns för alla barn som kommer och besöker museet. Miliseum är museet mitt i militärhistorien och det är väl värt ett besök.

Mer information gällande öppettider och bokning finns på Miliseums hemsida: https://www.miliseum.com/ Länk till annan webbplats.

Text: Ella Liljeroth

Foto: Jennie Svensson

Publicerad: