Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kompost Vaggeryds kommun

Kompostering av matavfall

Kompostering av matavfall ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen. Vill du bara kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla det.

Om du komposterar ditt köksavfall kan du ansöka om glesare sophämtning. För att få ändrat sophämtningsintervall krävs det att du komposterar både vegetabiliskt och animaliskt avfall.

För hanteringen av din anmälan tar vi ut en avgift enligt kommunens taxa antagen av kommunfullmäktige.

Skicka in en komplett anmälan för att hålla nere handläggningstiden. Har du några frågor kring anmälan är du varmt välkommen att vända dig till någon av våra miljöinspektörer.

SÅM

Du måste själv anmäla till SÅM om du vill ha förlängt tömningsintervall av avfallskärlet till var fjärde vecka.

Bra att tänka på när man komposterar

Varva det komposterbara köksavfallet med lämpligt strömaterial som t.ex. torvströ, gräs, jord eller spån, så att avrinning från kompostbehållaren förhindras

Lufta komposten då och då genom att vända materialet

För att undvika olägenheter vid kompostering av hushållsavfall måste komposten ha:

  • maximalt 7 mm springor/hål i botten och sidor (utestänger möss och råttor)
  • tätt lock (hindrar fåglar att komma åt matavfallet)
  • tillräcklig volym för att ta emot komposterbart avfall under en hel vinter (avser oisolerad behållare)
  • två fack om den är oisolerad

Bokashimetoden

Kompostering med Bokashimetoden ska också anmälas till miljö- och byggförvaltningen. Du måste vara noggrann och följa anvisningarna så det inte uppstår olägenheter. Lakvattnet som uppstår ska användas för näringsbevattning, det är inte godtagbart att spola ner det i avloppet. Lakvattnet är starkt koncentrerats och måste spädas väldigt mycket innan det används.

Anmälan av kompostering med Bokashi

Om du vill kompostera ditt matavfall med Bokashi behöver du redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren. Om du gräver ner det Bokashikomposterade matavfallet i odlingslådor under sommarhalvåret behöver du redovisa var odlingslådorna är placerade. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern. Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Annars behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

Blankett för anmälan

Nedan under "Självservice" finns blankett för anmälan om kompost. På sidan går du in under "Bygga och bo" och sedan "Avfall och återvinning".

Avgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ärendet enligt taxa tagen av kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Friheden