Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Byggarbetare

Bygglov och anmälan för att bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse.

Utifrån bestämmelser i bland annat plan- och bygglagen, gällande detaljplaner och miljöbalken beslutar miljö- och byggnämnden i ärenden som bland annat rör bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan och strandskyddsdispens.


Ansökan och anmälan

Vaggeryds kommun är anslutna till tjänsten Mittbygge.se. Där kan du läsa mer om vad som gäller för olika typer av byggnationer och åtgärder. Du kan direkt ansöka om bygglov och göra anmälan av åtgärder som kräver det (kräver e-legitimation). Vill du hellre skicka in med vanlig post så finns våra PDF blanketter här: https://e-service.vaggeryd.se/eservice/länk till annan webbplats och sedan under Bygga och bo, Bygglov och anmälningspliktiga åtgärder.

Rabatt för digitala ansökningar

Under 2019 får du som ansöker om bygglov för nybyggnation eller anmälan digitalt, via tjänsten Mittbygge.se rabatt:

  • Bygglov för all nybyggnation: 1000 kr avdrag på bygglovskostnaden.
  • Anmälan: 10% på avgiften.


E-tjänst för ansökan om bygglov och anmälningspliktiga åtgärderlänk till annan webbplats »

Avgifter för ansökan om bygglov

Storlek/typ

kostnad

 Nybyggnad av småhus m.m. INOM detaljplan  

50–129 m²

11 606 kr

130–199 m²

15 475 kr

200–299 m²

19 344 kr

Nybyggnad av småhus m.m. UTANFÖR detaljplan  

50–129 m²

10 713 kr

130–199 m²

14 284 kr

Tillbyggnad av enbostadshus


Upp till 15 m²

2 678 kr

16–49 m²

4 762 kr

50–129 m²

10 044 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad (garage, carport m.m.)


Upp till 50 m²

2 009 kr

Större än 50 m²

4 762 kr

Skärmtak (fristående eller tillbyggnad)


15-30 m²

930 kr

Större än 30 m²

3 720 kr

Tillbyggnad med uterum  

0–25 m²

1 042 kr

26–49

1 897 kr

50 m² eller större

3 571 kr

Inglasning av uteplats/uterum

-

605 kr

Mindre fasadändring

ändring/ny takvinkel, ny fasadbeklädnad, ändring av flera fönster/dörrar

781 kr

enstaka fönster eller dörrar

409 kr

Eldstad

Ny eldstad/rökkanal

930 kr

Insats eller kamin i befintlig eldstad

465 kr

Kontakta bygginspektör för frågor om bygglov

Har du frågor om vad som gäller för din bygglovshantering eller din åtgärd är du välkommen att kontakta en bygginspektör på miljö- och byggförvaltningen. Kontaktuppgifter finns under kontaktfliken ovan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-08-15

Sidansvarig:

Johan Karlsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision