Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Avgifter för ansökan om bygglov och andra anmälningspliktiga åtgärder

Här kan du få veta vad ett bygglov kostar och vad avgiften är för andra förändringar och byggnationer som kräver anmälan.

Avgifter för ansökan om bygglov

Storlek/typ

kostnad

 Nybyggnad av småhus m.m. INOM detaljplan  

50–129 m²

11 881 kr

130–199 m²

15 841 kr

200–299 m²

19 802 kr

Nybyggnad av småhus m.m. UTANFÖR detaljplan  

50–129 m²

11 196 kr

130–199 m²

14 927 kr

Tillbyggnad av enbostadshus


Upp till 15 m²

2 742 kr

16–49 m²

4 874 kr

50–129 m²

10 282 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad (garage, carport m.m.)


Upp till 50 m²

2 056 kr

Större än 50 m²

4 874 kr

Enka byggnader


Fritidshus 40-80 m²

7 464 kr

Kolonistuga upp till 40 m²

1 828 kr

Transformatorstationer

1 828 kr

Skärmtak (fristående eller tillbyggnad)


15-30 m²

952 kr

Större än 30 m²

3 808 kr

Tillbyggnad med uterum  

0–25 m²

1 066 kr

26–49

1 942 kr

50 m² eller större

3 656 kr

Inglasning av uteplats/uterum

-

619 kr

Mindre fasadändring

ändring/ny takvinkel, ny fasadbeklädnad, ändring av flera fönster/dörrar

800 kr

enstaka fönster eller dörrar

419 kr

Rivning


Mindre, t.ex tambur på enbostadshus

999 kr

Enbostadshus och likvärdiga objekt (INOM detaljplan)

952 kr

Utanför detaljplan

952 kr

Eldstad

Ny eldstad/rökkanal

952 kr

Insats eller kamin i befintlig eldstad

476 kr


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Karlsson