Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Byggritning Vaggeryd kommun.

Ritningar

När du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska du även skicka in ritningar. Här finns exempel på ritningar som behövs och beskrivningar på hur de ska vara utformade.

För att handläggningen av ditt ärende ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att ritningarna är fackmannamässigt gjorda, med det menar vi att:

  • de är skalenliga och måttsatta.
  • de är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg.

Planritning

Planritning visar byggnadens rum och vilken funktion de har, till exempel om det är ett badrum, kök eller sovrum.

Planritningen ska vara möblerad, måttsatt och skalenlig.

Fasadritning

Fasadritning visar byggnaden rakt framifrån. Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader.

Fasadritningen ska vara måttsatt ioch skalenlig.

Situationsplan/tomtkarta

Situationsplan/tomtkarta visar hur din tomt ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta. Rita ut det du vill göra och måttsätt till minst två olika tomtgränser.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du vill ha en situationsplan/tomtkarta: miljobygg@vaggeryd.se, telefon: 0370-67 80 00

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta behövs när det gäller nybyggnad av ett bostadshus, kontor eller industri. En förenklad nybyggnadskarta behövs när vi behöver veta exakt hur mycket som byggs på tomten eller när det är nära fastighetsgräns.

Du kan, för en avgift, beställa en nybyggnadskarta. Gå då in på länken nedan, under "Bygga och bo" finns blankett:

Behöver du gamla ritningar?

Vill du ha gamla ritningar över en fastighet eller behöver gamla ritningar till din ansökan eller anmälan så kan du beställa det från bygglovsarkivet:

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Karina Brandt