Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Riva, Rivningslov

Rivning av Familjecentralen

Rivningslov är ett skriftligt tillstånd som utfärdas av miljö- och byggförvaltningen och ger dig lov att få riva hel eller del av byggnad inom en fastighet. Det kan också innebära nermontering av hel eller del av byggnad.

När krävs rivningslov?

Du behöver nästan alltid rivningslov för att riva en hel eller del av byggnad inom detaljplanerat område. För områden med områdesbestämmelser kan rivningslov också krävas. För att flytta en byggnad från en plats till en annan krävs rivningslov och bygglov på den nya platsen. Miljö-och byggförvaltningen prövar om det är lämpligt att riva eller flytta en byggnad eller om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis sitt kulturhistoriska värde.

För att få ditt rivningslov beviljat krävs att vissa kriterier och förutsättningar uppfylls, till grund för dessa ligger plan- och bygglagen (PBL).

När krävs inte rivningslov?

Utanför detaljplanelagt område krävs nästan alltid bara en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. Rivningslov krävs inte för byggnader eller delar av byggnader som får byggas utan bygglov som till exempel skärmtak eller friggebodar, om planbestämmelserna inte säger annat.

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, till exempel kulturminneslagen, för att riva en byggnad eller byggnadsdel.

Vilka handlingar behövs?

  • Situationsplan/tomtkarta med markering av den eller de byggnader som ska rivas
  • Om del av byggnad ska rivas ska rivningsgränsen klart framgå på byggnadsritningar.
  • Kontrollplan för rivning.
  • Eventuellt anmälan om kontrollansvarig beroende på byggnadens storlek eller art
  • Miljöinventering
  • Rivningsplan
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Karlsson