Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Staket

Staket, murar och plank

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver nästan alltid bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Det är miljö- och byggförvaltningen som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.

Murar och plank kräver nästan alltid bygglov, men det finns vissa undantag. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det spelar ingen roll av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur.

Bygglovsplikten brukar bedömas utifrån plankets eller murens läge, utförande och beständighet än utifrån någon bestämd höjd. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

När krävs det inte bygglov?

Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Om du ska placera muren eller planket närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövs ett medgivande från berörda grannar. Vi rekommenderar att medgivandet är skriftligt. Skulle inte grannarna ge sitt medgivande måste du ansöka om bygglov. Det är då miljö- och byggförvaltningen som avgör om du får bygga så nära en tomtgräns.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-02-13

Sidansvarig:

Johan Karlsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision