Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Bild

Inomhusmiljö, boendemiljö

En bra inomhus- och boendemiljö är viktigt för hälsan. Här hittar du mer information om olika problem som kan uppstå i boendemiljön och byggnader samt vad du kan göra om du misstänker att någonting påverkar miljön eller människors hälsa.

Miljö- och byggnämnden är en tillsynsmyndighet och det innebär att nämnden på olika sätt ska se till att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs. Miljöbalkens regler gäller för alla som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön, det spelar ingen roll om det är fråga om ett företag eller en privatperson.

Miljö- och byggförvaltningen gör inspektioner på industrier, jordbruk och andra verksamheter som kan vara miljöstörande. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Vid akuta utsläpp och sanering av föroreningar i mark och vatten är miljö- och byggförvaltningen ofta på plats och stöttar räddningstjänsten i saneringsarbetet.

Om du har frågor om vilka regler som gäller eller om du vill anmäla saker du misstänker påverkar miljön kan du kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-10-01

Sidansvarig:

Erik Engwall

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision