Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Fukt och mögel

Där det finns tillgång till fukt, syre och näring kan mögel börja växa. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak, golv eller otillräcklig ventilation. Angrepp från mögel kan medföra att det luktar konstigt i ditt hem men kan även vara skadligt för din hälsa.

Hälsorisker som möglet kan orsaka

Om du inte åtgärdar fuktskador kan det bildas mögel, bakterier, alger och kvalster. Det kan även leda till att bygg- och inredningsmaterial bryts ner och ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. Det kan till exempel ge luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner.

De vanligaste symptomen är rethosta, snuva, rinnande ögon, huvudvärk eller hudutslag. Försvinner dessa symptom när man byter miljö, kan det vara problem i den bostad eller lokal där man vistats.

Tecken på fukt och mögel

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador i byggnaden. Det kan även visas genom lukt, flagande färg eller våtrumsmattor som släpper från golvet och blir bubbliga.

Mögel kan även bildas i kakelfogar där man inte regelbundet gör rent och där det finns tillgång till organiskt material och kalk- och tvålrester. Det här är ett exempel på mögel som inte behöver betyda att det är en fuktskada utan att det finns ett behov att regelbundet göra rent mellan fogarna.

Misstänker du fukt eller mögel

Om du upptäcker mögel eller fuktskada i din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren eller den som är ansvarig för verksamheten. Denne ska utreda orsaken till problemet, vidta åtgärder och ta bort det mögelskadade materialet. Tar fastighetsägaren inte fukt- eller mögelskadan på allvar kan du lämna in ett klagomål till miljö- och byggförvaltningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund