Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Sol och himmel

Luftkvalitet

Luftkvaliteten som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och hälsa på längre sikt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner.

En av källorna till luftföroreningar i tätorterna är vägtrafiken. Andra bidragande källor är bland annat småskalig vedeldning, oljeeldade panncentraler och hushållens allmänna utsläpp av luftföroreningar. Att luften vi andas är ren är viktigt för vår hälsa, men också för miljön. Luftkvaliteten som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och vår hälsa på längre sikt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner.

Samverkansområde för uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljömål

2013 beslutade kommunerna i länet att bilda ett samverkningsområde för övervakning av luftkvalitet. Huvudman för samverkansområdet är Jönköpings läns Luftvårdsförbund. Ett samverkansområde innebär en större samverkan mellan kommunerna i luftkvalitetsfrågor.

Samverkansområdet innebär att luftkvaliteten inte behöver mätas i alla kommunerna årligen. Luftföroreningarna kvävedioxid, partiklar, svaveldioxid, bensen och flyktiga organiska ämnen kommer mätas i alla kommuner i länet vart tredje år. Varje år kompletterar SMHI mätningarna med modellberäkningar. De är baserade på mängden trafik, väderförhållanden och hur gatorna ser ut, det vill säga höjd på intilliggande hus och bredden på gatan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-02-17

Sidansvarig:

Erik Engwall

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision