Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Radon

Radon är en gas som är osynlig och luktfri. Radon bildas när grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas  radioaktiva radondöttrar och det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta.

Hälsorisker

Via inandningsluften kan radondöttrar följa med damm-, rök- och vattenpartiklar ner i våra luftvägar. I luftvägarna sönderfaller radondöttrarna och sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas som en olägenhet för människors hälsa. Blir denna dos tillräckligt stor kan det leda till cellförändringar som sedan kan utvecklas till lungcancer.

Gränsvärde och riktvärde

Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Enligt Boverkets byggregler är gränsvärdet för radongashalt i nybyggda hus 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Det finns inget gränsvärde för befintliga hus, men istället finns det ett riktvärde från Folkhälsomyndigheten på 200 Bq/m³.

Information om bidrag mot radon

Nu kan du få upp till 25 000 kronor i bidrag när du sanerar ditt hus.

250 000 villor i Sverige har för höga halter av radon. Radon är en osynlig och luktfri gas som i värsta fall kan orsaka lungcancer.

Mät och sök radonbidrag

För höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Om ditt hus har mer än 200 bq/m3 kan du söka bidrag. Bidraget täcker 50 procent av saneringskostnaden upp till 25 000 kronor.

Med en radonsanering får du ett friskare och mer hälsosamt hem. Läs mer om radon och det nya radonbidraget på boverket.se

Följande krav måste vara uppfyllda för bidrag till åtgärder mot radon från enskilda vattentäkter:

  1. Bidrag utgår till åtgärder mot radonhalter över 1 000 Bq/l i enskild vattentäkt för permanent bebodd bostad utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten.
  2. Bidrag utgår till borrade brunnar i gott skick vars vatten i övrigt är tjänligt med avseende på parametrarna i bilaga 2 till Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning. Analysen ska ha gjorts på ett ackrediterat laboratorium och rapporten ska vara högst ett år gammal.
  3. Åtgärder ska godkännas av miljö- och byggnämnden innan de vidtas, bidrag lämnas inte för redan installerade filter.
  4. Bidrag utgår med 50 % av totalkostnaden, dock högst 5 000 :-
  5. Ansökan sker hos till miljö- och byggnämnden. Beslut om varje särskilt fall av fattas miljö- och byggnämnden.
  6. Efter installation av filter ska filtrets funktion kontrolleras med avseende på vattnets radonhalt, radonhalten ska ligga under 200 Bq/l för att bidrag ska betalas ut. Analysen ska vara utförd på ackrediterat laboratorium.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund