Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Störande lukter

Har du problem med dålig lukt utifrån ska du ta kontakt med ägaren till verksamheten eller bostaden där lukten kommer ifrån. Dålig lukt från den egna bostaden kan bero på dålig ventilation och kan förebyggas/åtgärdas.

Matos, tobaksrök, soplukt, avloppslukt, vedeldningsrök och avgaslukt är exempel på lukter som kan vara störande när de tränger in i bostaden. Beroende på typ av lukt och hur ofta det luktar kan de bedömas som olägenhet för människors hälsa.

Lukter i hyreshus kan komma från andra lägenheter, trapphus eller verksamheter, till exempel restauranger, i eller utanför huset. Om lukten är tydlig och förekommer ofta eller under längre tid bör orsaken undersökas.

Kan lukter ge hälsobesvär?

Lukter i bostäder kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt men även beroende på hur mycket och hur ofta det luktar. En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter kanske inte ger direkta hälsobesvär, till exempel matos, men om lukten är omfattande och förekommer ofta kan den ändå i vissa fall bedömas som en olägenhet.

Problem med lukt

Störs du av lukten utifrån bör du kontakta din fastighetsägare först och främst. Bor du i bostadsrätt pratar du med styrelsen. Äger du själv din fastighet får du själv försöka härleda lukten eller kontakta en konsult som arbetar med inomhusmiljö.

Förebygg dålig lukt

Ventilation är till för att vädra bort lukter och föroreningar så att den rena luften kan komma in och den smutsiga luften komma ut. För att ventilationen ska fungera på ett bra och korrekt sätt krävs det att luftventilerna är öppna och att kanalerna är rengjorda.

Vid långvarig lukt kan det vara nödvändigt med olika tätnings- eller ventilationsåtgärder samt försöka ta bort orsakerna till lukten. En ihållande lukt kan också vara tecken på en fuktskada.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund