Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Miljöredovisning

Vaggeryds kommuns miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att genomföra miljöprogrammet och uppnå kommunens miljömål. Miljöredovisningen behandlas varje år i april av kommunfullmäktige. Du kan även se vår miljöredovisning digitalt i Vaggeryds kommun Miljöbarometer.

Miljöredovisning 2022

2022 är det första året för det nya miljöprogrammet som är antaget av kommunfullmäktige och som gäller mellan 2022-2025.

Varje nytt miljöprogram tar det viktiga miljö- och klimatarbetet framåt och vi har en tydlig koppling mellan miljöprogram, kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030.

I uppföljningen gäller det att se vart vi har tagit kliv framåt men också uppmärksamma vad vi behöver fokusera mera på.

Vi går framåt med hållbara resor och vi har en attraktiv kollektivtrafik. Ett nytt fjärrvärmeverk är på gång och både kommunen, invånare och företag ökar installationen av solceller vilket bidrar till att nå målen om en hållbar och klimatsmart energiomställning.

Vi ställer både miljömässiga och sociala hållbarhetskrav i våra upphandlingar. Under 2022 har en våtmark utanför Bondstorp restaurerats för att minska utsläppen av växthusgaser och gynna fågellivet.

Vi stärker miljön för våra pollinatörer, både genom fysiska åtgärder och genom information där våra bibliotek tillsammans med andra ger oss kunskap och inspiration. Allt detta är exempel på områden där vi tar kliv framåt.

Vi har minskat matsvinnet i våra verksamheter sett till en längre period vilket är bra men vi når inte målen när det gäller ekologisk mat. Vi klarar heller inte av att upphandla helt fossilfria fordon. Här finns det mera att göra för att nå målen i miljöprogrammet

Detta var ett litet axplock i vad som bör uppmärksammas i en miljöredovisning, läs och fundera och inspireras av vad jag kan bidra till och vad vi kan göra tillsammans för att ytterligare förbättra vårt miljö- och klimatarbete. Allt för en bra framtid för oss själva och kommande generationer.

Och som WWF skriver i sin senaste rapport: Lösningar på klimatkrisen finns – dags att börja leverera.

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande (M)


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson