Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Miljöredovisning

Vaggeryds kommuns miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att genomföra miljöprogrammet och uppnå kommunens miljömål. Miljöredovisningen behandlas varje år i april av kommunfullmäktige. Du kan även se vår miljöredovisning digitalt i Vaggeryds kommun Miljöbarometer.

Miljöredovisning 2020

2020 var ett år som påverkades stort av den världsomspännande pandemin. Och vi som bor, verkar och lever i Vaggeryds kommun är ingalunda undantagna. Pandemin är och har varit en stor utmaning med många negativa konsekvenser för människor och verksamheter. Att pandemin är ett stort, stort minus kan vara en självklarhet. Ett område där man dock kan hitta ett och annat plustecken är ju pandemins effekter för miljön. Vi har sett TV-bilder på att utsläpp och smog minskade i världens mest miljöpåverkade städer. Detta kunde ses både på satellitbilder och rent visuellt då till exempel bergen i Himalaya blev synliga för första gången på länge från Indiens miljonstäder.

Också i vår kommun kan vi hitta positiva miljöeffekter i pandemins spår. Vi reste betydligt mindre i vår organisation och vi tvingades att i skarpt läge lära oss digitaliseringens möjligheter i ny mötesteknik via Skype, Zoom och Teams. Vi fick också i den tidiga pandemin prov på självförsörjningens betydelse även om transporterna med livsmedel bara anades problem, men det gav oss en viktig tankeställare.

Tack vare att många också höll sig hemma så tror jag att kunskapen om vår kommuns rika djur och naturliv blev större. Semestra på hemmaplan blev verklighet för de flesta och jag tror att det positiva i det tar vi med oss framöver.

Det finns många spännande och lärorika punkter i denna gedigna och omfattande miljöredovisning och jag ska göra några korta nedslag.

Kommunfullmäktige antog grönstrukturplanen under 2020. Med detta digitala dokument så har vi skaffat oss kunskap om hur allt hänger ihop i samhället kopplat till ekosystemtjänster och den gröna infrastrukturen. Grönstrukturplanen är ett kunskapsdokument som kan bidra till att vi uppfyller målen i miljöprogrammet och hjälper oss hur vi ska tänka framöver i bland annat den nya översiktsplanen och i ett nytt reviderat miljöprogram.

Ett annat dokument som vi gjorde bruk av var vår vindbruksplan som gjorde att Kommunfullmäktige i oktober 2020 lämnade ett positivt veto-besked angående en ansökan om vindkraft i Vaggeryds kommun. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att det år 2020 finns solcells- och vindkraftsanläggningar som, tillsammans med el från kraftvärme, gör att Jönköpings län till minst 50 % är självförsörjande på el.

Tack vare fler tillagningskök i våra verksamheter så har arbetet med att minska matsvinnet tagit stora steg framåt. Dessutom finns det många pedagogiska vinster i att vara nära matproduktionen och vi har inte bara närodlat utan i vissa fall självodlat.

Och på tal om självodlat och lokalt odlat så fick vi REKO-ringen i vår kommun vilket är ett mycket uppskattat initiativ som belönades med 2020 års miljövårdspris.

Ett sätt att mäta hur och om vår kommun utvecklas i rätt riktning när det gäller miljöarbetet är att jämföra oss med landets övriga 290 kommuner. I Aktuell hållbarhetsranking för 2020 klättrade Vaggeryds kommun i placeringarna till en 71:e vilket är 35 platser bättre jämfört med 2019 och uppåt 4 år i rad.

I 2020 års miljöredovisning finns så mycket mer att läsa om miljöprogrammet och miljöarbetet och ovan skrivet var bara ett litet axplock. Det viktiga är ändå att se att vi går i rätt riktning och att vi lär oss mer om smart miljöarbete och att vi jobbar tillsammans över förvaltningsgränser och samverkar med företag, föreningar och civilsamhället.

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Denis Hodzic