Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Mossa och svamp i skogen

Allemansrätten

I Sverige finns en unik tradition i rätten att fritt kunna vistas ute i naturen – en frihet under stort ansvar. Allemansrätten kan ha sina rötter från medeltiden men inte förrän 1994 skrevs den in i svensk grundlag.  Allemansrätten behandlar frågor kring inträde på annans mark, var du får göra upp eld någonstans, var camping och fiske är tillåtet, att inte skräpa ner i naturen etc.

Vistelse i skog och mark

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan mark. Och du måste respektera hemfriden genom att inte passera över eller vistas på privat tomt eller gårdsplan. Passerar du genom en grind måste du stänga dem, och du får inte skada stängsel som du behöver ta dig över. Brutna kvistar ger fula sår och kan också orsaka allvarliga skador på skogen. Därför är det också förbjudet att bryta kvistar av träd och buskar på annans mark (gäller även kommunal mark).

På sjöar och vattendrag

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt. Utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud. Till exempel till skydd för fågellivet eller för sälarna. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping.

Du får färdas med båt på havet, i sjöar och vattendrag. Observera att det kan finnas särskilda förbud, exempelvis fartbegränsning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt. Vattenskoter får endast köras i vissa områden som Länsstyrelsen har beslutat om.

Lingonris med röda lingon

Blommor och bär

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från levande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas. Lista över fridlysta växter finns på Naturvårdsverkets webbplats, se nedan under relaterat.

Fågel och fisk

Att ta fågelägg räknas som jakt. Du får inte jaga på någon annans mark utan tillåtelse. Det är över huvud taget förbjudet att skada fåglars bon, ägg eller ungar. Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten så du får inte fiska på andras vatten utan tillstånd eller fiskekort. Inte ens med metspö.

Men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, samt längs kusterna av Östersjön. Undantaget är laxfiske vid Norrlandskusten. I alla andra vatten krävs tillstånd, som exempelvis fiskekort. Ta alltid reda på de regler som gäller där du vill fiska!

Hästar och hundar

Du som rider måste vara extra försiktig i naturen. Risken för markskador är stor, särskilt när du rider i grupp. Rid inte i markerade motionsspår, skidspår, vandringsleder eller över ömtåliga marker. Terrängcykling medför också risk för markskador och kräver extra försiktighet.

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars - 20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet. Kopplingstvång råder i nästan alla naturreservat eller motsvarande och särskilda bestämmelser om hundhållning gäller ofta vid badplatser.

Nedskräpning

skräp slängt i naturen

All nedskräpning utomhus är förbjuden! Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig. Det behövs så lite skräp för att helt fördärva något vidunderligt skönt för någon annan.

Camping och terrängkörning

Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus och ju större risken är att du kan störa någon, desto större anledning är det att be markägaren om lov. Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil. Sådan camping begränsas för övrigt av terrängkörningslagen. Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, mc, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. På enskilda vägar som är avstängda för motortrafik är det inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon.

Eldning

Att göra upp eld i naturen är tillåtet om det inte utfärdats särskilt förbud mot eldning eller det finns risk för skogsbrand, till exempel vid torka eller blåst. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.

Naturskyddade områden

Inom naturskyddade områden finns det ofta inskränkningar av allemansrätten. I vissa områden kan också kommunala ordningsföreskrifter gälla, till exempel om tältning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell