Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kalkning med båt

Insektshotell och mulmholkar

Längs med Lagan i Vaggeryd har kommunen satt upp ett antal mulmholkar som ska blir nya bostäder till insekter.

Att sätta upp mulmholkarna är en del i projektet Vattennära mötesplatser som beviljats bidrag från Boverket. Precis som man sätter upp fågelholkar när det saknas bohål till fåglar, kan man hjälpa vedlevande insekter genom att sätta upp mulmholkar.

Vad är en mulmholk?

Gamla ihåliga ekar och andra grova lövträd innehåller mulm, en blandning av förmultnande trä och rester från insekter och andra djur. Det är en miljö där många småkryp trivs. I områden där det är brist på ihåliga, gamla träd skapar mulmholkar mer av denna speciella miljö. De ser ut som stora fågelholkar och är fyllda med ekspån och löv. Mulmholkarna står på marken och spänns fast mot trädstammar.

Gata-parkenheten på kommunen har själva tillverkat mulmholkarna som är ca 2 meter höga lådor med våningar eller fack inuti. I varje fack har flis, sågspån och löv placerats vilket är det som kommer att bilda mulmen när insekterna flyttat in.

Vem bor i mulmholken?

En del av mulmholkarna är konstruerade så att fåglar eller fladdermöss kan häcka och bo i den översta delen av holken. Forskning har visat att tre fjärdedelar av de skalbaggsarter som lever i ihåliga ekar kan leva i holkar med konstgjord mulm. Några av arterna som kan flytta in är klokrypare, kortvingar och noshornsbagge. Det är larverna av de olika skalbaggarna som bor i mulmholken. De är beroende av den mjuka mulmen eftersom de inte kan tillgodogöra sig hård ved. Mulmholkarna placeras med ett avstånd om ca 200 meter för att möjliggöra att arterna kan sprida sig.

Vad gör Vaggeryds kommun?

Längs med Lagan i Vaggeryd har kommunen satt upp ett antal mulmholkar som ska blir nya bostäder till insekter. Att sätta upp mulmholkarna har varit en del i projektet Vattennära mötesplatser som beviljats bidrag från Boverket. Precis som man sätter upp fågelholkar när det saknas bohål till fåglar, kan man hjälpa vedlevande insekter genom att sätta upp mulmholkar.

Gata-parkenheten på kommunen har själva tillverkat mulmholkarna som är ca 2 meter höga lådor med våningar eller fack inuti. I varje fack har flis, sågspån och löv placerats vilket är det som kommer att bilda mulmen när insekterna flyttat in.

Vattennära mötesplatser

I mars 2018 tog kommunstyrelsen beslut om hur arbetet med att utveckla vattennära mötesplatser längs Lagan i Vaggeryds kommun de kommande åren ska genomföras. Syftet med programmet är bland annat att öka attraktionskraften av Lagan och dess omgivningar.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell