Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Invasiva främmande arter

I Sverige finns det mer än 2 000 främmande arter och cirka 20 procent av dessa räknas som invasiva eller potentiellt invasiva.

Med främmande arter menas sådana arter som flyttats från sina naturliga miljöer till ett annat område. Ibland sker det avsiktligt och ibland av misstag. Det kan röra sig om växter, djur, svampar eller mikroorganismer. I de allra flesta fall gör det här inget, men det finns främmande arter vars egenskaper kan orsaka mycket stora skador på naturen och för viktiga verksamheter i samhället. Det är dessa som kallas invasiva främmande arter.

Invasiva främmande arter medför problem

De invasiva främmande arterna är ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom de ofta förökar sig effektivt och växer snabbt. Det kan orsaka att inhemska arter dör ut och att ekosystem rubbas.

Om vi inte lyckas stoppa de invasiva främmande arterna, kommer detta även innebära stora ekonomiska konsekvenser. Förutom rena bekämpningskostnader, kan arterna allvarligt skada förutsättningar för fiske, jordbruk och skogsindustri, med ekonomiska förluster som följd. Dessutom kan privatpersoner drabbas då möjligheten att vistas i naturen, bada, fiska och åka båt begränsas. Privatpersoner kan också få kostnader för att ta bort invasiva främmande arter från sin mark.

Invasiva främmande arter kan också medföra hälsoproblem genom att t.ex. orsaka allergier och hudskador. De kan dessutom vara bärare av parasiter och sjukdomar som kan smitta människor.

Vilka är de invasiva främmande arterna?

En del av våra välkända växter räknas som invasiva, till exempel jätteloka, smal vattenpest och jättebalsamin. En annan känd invasiv art är spansk skogssnigel (mördarsnigel) som vi tyvärr inte lyckades stoppa i tid. I Vaggeryds kommuns norra delar har vi även stora mängder sjögull som är en invasiv art.

Hur kan vi bekämpa de invasiva främmande arterna?

I trädgården

Om du ska köpa, ge bort eller plantera växter, välj växter som inte tar över. Fråga din växthandlare vilka växter som du kan köpa utan risk. Var försiktig när du hanterar växter eller jord, så att du inte råkar sprida frön och växtdelar som kan föröka sig och om du upptäcker en invasiv främmande växt i trädgården – ta bort den innan den tar över.

Sällskapsdjur och akvarier

Det händer att personer som tröttnar på sina sällskapsdjur släpper ut dem i naturen i tron att det är bättre än att avliva dem. Det är en dålig idé. En del djur kan bli invasiva när de hamnat i naturen och andra är inte alls rustade för ett liv ute – det är dessutom förbjudet. Töm aldrig heller ett akvarium i naturen. Fiskar, snäckor och växter riskerar att sprida sig, eller föra över sjukdomar till våra inhemska arter.

När du reser

Vårt allt varmare klimat gör att fler och fler arter klarar av att överleva i det vilda. Därför måste vi vara försiktigare än någonsin så att vi inte av misstag råkar få med främmande arter hem när vi reser hem från andra länder. Och självklart ska du avstå från att avsiktligt ta hem främmande arter.

Rapportera invasiv art

Det är viktigt att du rapporterar fynd av en växt eller ett djur som är en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada.

 Släng avfall säkert

Om du som privatperson har invasiva främmande arter i din trädgård eller på din mark är det viktigt att du omhand avfallet på rätt sätt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson