Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kalkning med båt

Kalkning

Eldning av kol, olja och andra fossila bränslen har orsakat utsläpp av svavelföreningar som har försurat mark och vatten. Sedan 1982 har vi kalkat för att motverka de negativa effekter som försurningen har i sjöar och vattendrag. 

Målsättningen är att höja pH-värdet (lågt pH=surt) och att bevara eller återskapa det naturliga växt- och djurlivet. 85 % av kostnaden för kalkningen finansieras genom statsbidrag. Det är länsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för kalkningsverksamheten, men det är vi som kommun som är huvudman och detaljplanerar samt upphandlar entreprenörer som utför själva kalkningarna.

Kalkning sker över våtmarker och mindre sjöar inom följande åtgärdsområden:

 • Vedabäcken
 • Hästgångsån
 • Stödstorpaån
 • Långserum
 • Skoghyltasjön
 • Vederyd
 • Västerån
 • Österån
 • Ljungsjön
 • Torrmyrasjön
 • Kinnebrobäcken

Vill du ha mer information om någon av de ovan nämnda områdena finns det på Länsstyrelsens hemsida. Där hittar du en beskrivning som innehåller karta, beskrivning av området, pågående effektuppföljning, resultat från den vattenkemiska och biologiska effektuppföljningen, spridda och planerade kalkmängder och mycket mer.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell