Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Trädtoppar där solljuset strilar igenom.

Skyddsvärda träd

Det finns många anledningar till att träd är skyddsvärda. Gamla, grova träd hyser en stor mångfald av arter men också yngre träd som ska ta vid när de gamla träden dör, är skyddsvärda för att skapa kontinuitet. Likaså är träd som blommar och sätter bär eller frukt skyddsvärda då de ger föda åt humlor, bin och fåglar med mera. Andra träd som är skyddsvärda är hamlade träd, alléträd och döda träd.

Särskilt skyddsvärda träd

Vissa kategorier av skyddsvärda träd har pekats ut av Naturvårdsverket som särskilt skyddsvärda och kan beskrivas som särskilt värdefulla. Både levande och döda träd kan vara särskilt skyddsvärda. Dessa har ett visst juridiskt skydd. Med särskilt skyddsvärda träd menas:

  • Jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd (130 cm upp på stammen).
  • Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år, övriga äldre än 140 år.
  • Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd och med utvecklad hålighet i stammen.

Inventering av särskilt skyddsvärda träd

Länsstyrelsen i Jönköpings län har under 2006-2018 arbetat med att inventera skyddsvärda träd i Jönköpings län och totalt är cirka 170 000 träd inventerade i alla länets kommuner. Ett urval av fyra grova träd i Vaggeryds kommun har gjort som du kan se på sidan om sevärda träd på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Nedtagning av skyddsvärda träd

Ibland inkommer önskemål om nedtagning av träd till kommunen. Du kan läsa mer om detta på sidan om nedtagning av träd på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

När du vill bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt skulle påverka särskilt skyddsvärda träd ska du göra en anmälan om samråd enligt 12 kapitlet 6 § Miljöbalken till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. En väsentlig påverkan innebär avverkning, toppkapning, kraftig beskärning, åtgärder som ger upphov till rotskador, uppförande av byggnad/anordning eller grävarbeten inom 15 gånger stamdiametern från stammen. Mer information om detta kan du läsa här (lägg in bifogad pdf).

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Denis Hodzic