Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-04-11 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-04-11

Detaljplan för del av Stödstorp.

Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 – Utökning av Västra Strand

I Vaggeryds tätort finns idag få lediga tomter kvar till försäljning. Söder om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, som är fastställd 1978, några tomter men gatulösningen behöver ses över.

Mot bakgrund av detta är en revidering av gällande plan samt en utökning av gällande detaljplan angeläget.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2017 att godkänna granskningsförslaget gällande "Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand" samt att den skulle skickas ut på granskning.

Granskning

Planområdet ligger i Västra utkanten av Vaggeryd intill befintligt bostadsområde, Västra Strand. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder i form av villa samt par/radhustomter. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Detaljplanen är ute på granskning från 9 april och fram till 2 maj 2018.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus), på kommunledningskontoret (Skillingehus) i Skillingaryd samt längre ned på sidan.

Synpunkter

Har du några synpunkter på förslaget till detaljplan ska dessa yttranden skriftligen vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 2 maj 2018. Du kan skicka dina sypunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post till: Kommunstyrelsen, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter. 

Frågor

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta planarkitekt via kommunens växel: 0370-67 80 00.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-04-11

Sidansvarig:

Alija Bucuk