Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-06-07 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-12-18

Nya vattenverket i Vaggeryds kommun

Invigning av nya vattenverket

13 december inviger vi Vaggeryds kommuns nya vattenverk med hållbar och säker vattenrening dimensionerat både för nutidens och framtidens invånare i Vaggeryds kommun.

Torsdagen den 13 december, klockan 14.00 inviger vi Vaggeryds kommuns nya vattenverk vid Badplatsvägen/Jönköpingsvägen - vid den norra infarten till Vaggeryd. Allmänheten är välkomna att delta vid invigningen tillsammans med politiker och tjänstemän från Vaggeryds kommun. Det bjuds på lättare förtäring i samband med invigningen och möjlighet att i små guidade grupper besöka delar av verket.

- Med kommunens nya vattenverk kan vi fortsätta att leverera ett säkert och gott vatten till kommuninvånarna, säger Teo Magnusson Bejving, VA-chef i Vaggeryds kommun.

Grundvattnet håller hög kvalité

Anläggningen testkörs och finjusteras nu för att fungera på allra bästa sätt.

- Det kommunala dricksvattnet i Vaggeryd är ett grundvatten som håller en mycket hög kvalité. Förekomsten av järn och mangan i vattnet är den främsta anledningen till att vattenverket behövs, säger Teo Magnusson Bejving.

Järn och mangan är grundämnen som finns normalt i berggrunden. De är inte skadliga för människors hälsa i de mycket små mängder som förekommer i dricksvattnet. Halterna har successivt ökat i råvattenbrunnarna även om halterna fortfarande är låga.

Lågreservoarer utjämnar variationer

För att rena vattnet kommer järn och mangan oxideras i bassänger och därefter separeras dessa ämnen från vattnet i stora sandfilter. För att utjämna variationerna i vattenförbrukningen under dygnet byggs två lågreservoarer dit det producerade dricksvattnet leds innan det distribueras ut på ledningsnätet.

Vattenverket dimensioneras för en maximal produktion av 3 000 kubikmeter dricksvatten per dygn. Snittförbrukningen ligger idag på ca 1 300 kubikmeter per dygn i Vaggeryd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-12-18

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision