Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Detaljplanering

Kommuner reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med en detaljplan. I detaljplanen kan du se vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet. När en ny detaljplan ska tas fram har du möjlighet att tycka till om ett förslag.

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. I plan-och bygglagen (PBL) regleras hur planer och program ska upprättas. Till exempel för en detaljplan ingår skeden såsom program, samråd och granskning. Syftet är att skapa ett bra beslutsunderlag och ge berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

Hitta gällande detaljplaner

De allra flesta gällande detaljplaner hittar du via vår interaktiva webbkarta. Klicka i kartan på det område du söker för att se gällande detaljplan. Om du behöver hjälp att hitta rätt detaljplan kan du kontakta växeln.

Detaljplaner på gång

Här kan du se vilka områden i Vaggeryds kommun som håller på att få en ny detaljplan.

Handlingarna till de planer som är på samråd eller granskning finns även tillgängliga på:

  • Receptionen i Skillingehus, Skillingaryd
  • Teaterfoajen (Ingången till biblioteket) Skillingehus, Skillingaryd

Statusen i bilden nedan beskriver i vilket steg detaljplanen befinner sig i enligt planprocessen.

Illustration som beskriver planprocessen och var i processen du som invånare kan påverka.
Alla förslag till detaljplaner – du kan sortera efter namn, område, status och ändamål

Detaljplan, namn

Område

Status

Ändamål

Detaljplan för del av fastigheten Götastrand 1:1

Vaggeryd

Inför granskning

Bostäder

Detaljplan för fastigheten Skogshyltan 1:4 med flera

Vaggeryd

Inför antagande

Industri

Detaljplan för del av fastigheten Hok 2:110 med flera

Hok

Antagande

Skola

Detaljplan för fastigheten Smultronet 2 med flera

Skillingaryd

Laga kraft

Bostäder

Detaljplan för del av Gärahov 2:1 - Östra strand

Vaggeryd

Granskning

Bostäder

Detaljplan för fastigheten Tokarp 3:7
med flera

Tokarp

Inför antagande

Industri

Detaljplan för fastigheten Ammelund 1:6

Byarum

Inför samråd

Bostäder

Detaljplan för fastigheten Fridhem 1
med flera

Vaggeryd

Inför samråd

Bostäder

Detaljplan för fastigheten Lärkan 9

Vaggeryd

Inför samråd

Bostäder

Detaljplan för fastigheten Sparven 3

Vaggeryd

Inför samråd

Bostäder

Detaljplan för fastigheten Ålen 1 med flera

Vaggeryd

Inför samråd

Bostäder

Detaljplan för fastigheten Lägret 1:10
med flera

Skillingaryd

Inför samråd

Verksamhet

Detaljplan för fastigheten Källemo 1
med flera

Vaggeryd

Inför samråd

Skola

Detaljplan för fastigheten Östermo 1:5
med flera

Vaggeryd

Inför samråd

Industri

Detaljplan för del av fastigheten
Götastrand 1:1

Vaggeryd

Inför samråd

Camping


Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen. I den står det hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplanen för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Planen består av en karta med en plan- och genomförandebeskrivning.

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut. Om du söker bygglov tittar vi till exempel på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Henrik Olsson