Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun

Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun är ett strategiskt planeringsdokument som kan används i den fysiska planeringen för att få mer kunskap.

Vad är en grönstrukturplan?

En grönstrukturplan kan se väldigt olika ut i olika kommuner, men det som oftast går igen som en viktig del i de nyare planerna är ekosystemtjänsterna.

Vaggeryds kommuns Grönstrukturplan baseras på de fyra huvudkategorierna som ekosystemtjänsterna brukar delas in i:

  • Stödjande ekosystemtjänster- ekosystemens underleverantörer
  • Reglerade ekosystemtjänster- naturens egen ingenjörskonst
  • Sociala- och hälsofrämjande ekosystemtjänster- mötet mellan människa och natur
  • Försörjande ekosystemtjänster- samhällets resursbas

Baserat på de olika ekosystemtjänsterna har grönstrukturen analyserats för att hitta styrkor och brister. I planen finns utvecklingsförslag på vad framförallt kommunen kan göra, men även till viss del även andra aktörer, för att göra grönstrukturen mer stabil och motståndskraftig. Vi pratar då om tre olika åtgärdstyper- spara, stärka eller skapa. Ekosystemtjänster kan delas upp i fyra huvudkategorier. För varje kategori har en eller flera mer djupgående underlagsrapporter tagits fram i detta projekt. Tillsammans bildar dessa rapporter en helhet för dessa perspektiv- En grönstrukturplan.

Bakgrund Grönstrukturplanen

Bakgrund
Beslutet om att ta fram en Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun togs av Kommunstyrelsen i november 2017. Beslutet grundande sig i beslutade åtgärder som finns i kommunens miljöprogram och boendeutvecklingsprogram.

Grönstrukturplanen är ett planeringsunderlag och fungerar endast vägledande och rådgivande- det är alltså inte bindande att genomföra det som står i planen. Dock är det ett värdefullt underlag i kommande projekt så som Översiktsplanen för Vaggeryds kommun.
Projektet har delvis finansierats med medel från den lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun

Grönstrukturplanen godkändes av kommunstyrelsen 4 mars 2020 samt av kommunfullmäktige 22 Juni 2020. 

Grön infrastruktur och strategiskt fysisk planering
Naturvårdsverket anordnade ett webbseminarium om grön infrastruktur och dess koppling till strategisk fysisk planering den 3 november 2020, där Vaggeryds kommun var gästföreläsare.

Detta är det andra seminariet i en serie om tre som belyser temat grön infrastruktur och kommunal verksamhet. Seminariet sätter fokus på strategisk fysisk planering och dess koppling till grön infrastruktur. Under förmiddagen ges information om hur grön infrastruktur kan implementeras i kommunal planering, information om kommande vägledning för grönplanering och vikten av att ta in ekosystemtjänster i planering.

Presentationen från Vaggeryds kommun hittar du här:

maxa grönplan med minimala medel Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Godkänd version av Grönstrukturplanens hadlingar hittar du via länkar nedan.

Via länken nedan kan du även ta del av en digital sammanfattning. Där kommer du bland annat kunna se  hur vi arbetat in medborgarsynpunkter som utvecklingsförslag. Du kommer  även kunna se vilka ekosystemtjänster som finns i just ditt kvarter!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund