Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Så kan du påverka förslaget till ny översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och som antas av kommunfullmäktige. Processen för att arbeta fram en översiktsplan delas in i fyra olika steg, initiera, samråda, granska och anta.

Under arbetet med översiktsplanen ska kommunen samråda planförslaget med kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan och myndigheter. Syftet med samrådet är att skapa en demokratisk förankring, hämta in kunskap och synpunkter, ge insyn och möjlighet att påverka.

Så kan du delta i samrådet

Översiktsplan för Vaggeryds kommun, samrådshandling 2022 finns tillgänglig för samråd under perioden 10 juni till 30 september 2022. Du kan ta del av översiktsplanen på kommunens samtliga bibliotek, via kommunens webbplats samt i teaterfoajén i Skillingehus.

Samrådsmöte

Vaggeryds kommun bjuder in till två samrådsmöten för att presentera förslaget, beskriva processen och hur du som kommuninvånare kan påverka. Ingen anmälan krävs.

Datum och tid för samrådsmöterna är:

Skillingaryd 30 augusti, Teatersalongen Skillingehus. Klockan 18-20.00.

Vaggeryd 6 september, Stora aulan Fenix. Klockan 18.00-20.00.

Mötena annonseras i media, kommunens Facebook samt delges på kommunens webbplats.

Fram till 30 september 2022 kan du lämna dina synpunkter på förslaget. Du är välkommen att göra det via formuläret nedan eller via e-post och brev.

E-post: samhallsplanering@vaggeryd.se

Post: Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret, Box 43, 568 21 Skillingaryd

Formulär för synpunkter
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund