Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Så kan du påverka förslaget till ny översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och som antas av kommunfullmäktige. Processen för att arbeta fram en översiktsplan delas in i fyra olika steg, initiera, samråda, granska och anta.

Under arbetet med översiktsplanen ska kommunen samråda planförslaget med kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan och myndigheter. Syftet med samrådet är att skapa en demokratisk förankring, hämta in kunskap och synpunkter, ge insyn och möjlighet att påverka.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund