Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Planprogram

Syftet med ett planprogram är att utreda lämplig markanvändning inom ett område samt översiktligt behandla frågor som rör bebyggelse, trafik, miljö, och genomförande. Programmet ska ligga till grund för detaljplaner. På den här sidan hittar du både kommunens beslutade planprogram och de planprogram som är på gång.

I plan-och bygglagen (PBL) regleras hur planer och program ska upprättas. Till exempel för ett planprogram ingår skeden såsom samråd och godkännande. Samråd hålls kring programmet för att inhämta information och synpunkter. Under samrådstiden kan allmänhet, föreningar, myndigheter, kommunala förvaltningar m.fl. inkomma med synpunkter. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och programmet revideras eventuellt. Programmet ska godkännas av kommunstyrelsen.

Beslutat planprogram

Klicka på länkarna nedan för att ta del av våra beslutade planprogram. Om du behöver hjälp att hitta rätt planprogram kan du kontakta växeln.

Planprogram på gång

Här hittar du information om vilka nya planprogram som är på gång.

Alla förslag till planprogram – du kan sortera efter namn, område och ändamål

Planprogram, namn

Område

Ändamål

Planprogram för Trollberget

Skillingaryd

Bostäder


Vad är ett planprogram?

Innan Vaggeryds kommun startar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund