Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Torget i Vaggeryd fullt med folk

Handelsprojekt för Gnosjö, Gislaved och Vaggeryds kommun

Företagare från Gislaved, Gnosjö och Vaggeryds kommun har initierat ett handelsprojekt som påbörjades under 2019.

Uppdraget är att se hur handeln och samhällsutvecklingen i Gnosjöregionen behöver anpassas efter nya köpbeteenden, och hitta nya sätt att använda samhällskärnorna.

Projektet, som fått finansiering av "Leader Västra Småland", ska genomföras tillsammans med handelsnätverken, kommuner och näringslivsföreningar i Gnosjöregionen. Folkuniversitetet är projektägare.

Styrgruppen för projektet består av företagare från alla de tre kommunerna, samt människor med olika roller från kommun och företag med näringslivsrelaterade erfarenheter och kompetens som är värdefullt i handelsprojektet.

Projektet inleds under 2019 med en nulägesanalys, där man vill identifiera vilka unika behov och utmaningar som företagare och handlare på de olika orterna idag möts av. Utgångspunkten är företagarnas individuella perspektiv.

Nulägesanalysen innehåller bland annat en förstudie där företagarna intervjuas grundligt. Under projektets gång hålls även workshops, föreläsningar och studieresor som ska ge inspiration till deltagarna i projektet.

Under 2020 används resultatet från nulägesanalysen till att utforma en konkret handlingsplan, där nya sätt att lyfta handeln tar form.

Det är första gången som ett liknande kommunöverskridande handelsprojekt genomförs.

– Genom att lära av varandra hoppas vi också kunna få fler butiker att etablera sig och växa, säger Stefan Aronsson, butiksägare och handlare på Happy homes i Vaggeryd.

I projektet kommer man även ta med sig erfarenheter från tidigare genomförda projekt, exempelvis "Vår lilla stad" i Vaggeryds kommun och "Gislaveds handelsdialog" i Gislaveds kommun.

Läs mer om ingående om handelsprojektet och nuvarande dess status i länken till Folkuniversitetet längre ner på sidan.

Fakta om handelsprojektet

Handelsprojektet finansieras av "regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling och Leader Västra Småland".

Folkuniversitetet är projektägare och finns med som en sammanhållande part i projektets planering och genomförande, men projektet har initierats gemensamt av företagarna och kommunerna.

Handelsprojektets syfte är att:

  • ta reda på vilka utmaningar och möjligheter som handlarna på de olika orterna har och vill arbeta med
  • möjliggöra kunskapsöverföring mellan handlarna i kommunerna och av tidigare genomförda projekt/studier och av forskning
  • ge inspiration genom föreläsningar och studiebesök
  • förstärka och skapa nätverk inom handel i bygden
  • utforma en handlingsplan där arbetet med att identifiera mål och aktiviteter påbörjas
  • säkerställa att dessa mål och aktiviteter är utgångspunkten i arbetet med det efterföljande projektet
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm