Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Detaljplaner

Kommuner reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med en detaljplan. I detaljplanen kan du se vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet. När en ny detaljplan ska tas fram har du möjlighet att tycka till om ett förslag.

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. I plan-och bygglagen (PBL) regleras hur planer och program ska upprättas. Till exempel för en detaljplan ingår skeden såsom program, samråd och granskning. Syftet är att skapa ett bra beslutsunderlag och ge berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

Hitta gällande detaljplaner

De allra flesta gällande detaljplaner hittar du via vår interaktiva webbkarta. Klicka i kartan på det område du söker för att se gällande detaljplan. Om du behöver hjälp att hitta rätt detaljplan kan du kontakta växeln.

Detaljplaner på gång

Här kan du se vilka områden i Vaggeryds kommun som håller på att få en ny detaljplan.

Handlingarna till de planer som är på samråd eller granskning finns även tillgängliga på:

  • Receptionen i Skillingehus, Skillingaryd
  • Teaterfoajen (Ingången till biblioteket) Skillingehus, Skillingaryd

Statusen i bilden nedan beskriver i vilket steg detaljplanen befinner sig i enligt planprocessen.

Illustration som beskriver planprocessen och var i processen du som invånare kan påverka.
Alla förslag till detaljplaner – du kan sortera efter namn, område, status och ändamål

Detaljplan, namn

Område

Status

Ändamål

Ny detaljplan för del av Götastrand 1:1

Vaggeryd

Samråd

Bostäder

Ny detaljplan för fastigheten Skogshyltan 1:4 m.fl.

Vaggeryd

Samråd

Industri

Ny detaljplan för förskola mm. på del av Hok 2:110 m.fl., Hok

Hok

Granskning

Skola

Ny detaljplan för fastigheten Tokarp 3:7 m.fl., södra Stigamo (vid E4-Väg 30)

Tokarp

Samråd

Industri

Detaljplan för fastigheterna Skänkelund 1 med flera

Vaggeryd

Granskning

Bostäder

Detaljplan för Smultronet 2 m.fl.

Skillingaryd

Samråd

Bostäder

Ny detaljplan för Östra Strand, Bo med Skogen

Vaggeryd

Samråd

BostäderVad är en detaljplan?

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen. I den står det hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplanen för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Planen består av en karta med en plan- och genomförandebeskrivning.

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut. Om du söker bygglov tittar vi till exempel på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Henrik Olsson