Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok

Detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder inom del av fastigheten Hok 2:110 m.fl. i Hok. Området är sedan tidigare utpekat som ett förtätningsområde för bostäder i översiktsplanen. Detaljplanen upprättas via standardförfarande.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att upprätta detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl 2018-01-24.

Samråd

Ett förslag till detaljplan har varit ute på samråd under perioden 2018-09-28 t.o.m. 2018-11-09. Nu är planförslaget ute för granskning.

Granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-10-21 § 185 att godkänna granskningshandlingarna och skicka ut detaljplanen för granskning. Detaljplanen upprättas via standardförfarande.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara kanslienheten tillhanda senast 2020-12-08. Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Den som inte har lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-10-30

Sidansvarig:

Andreas Lindberg