Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Område för planerad förskola mm.

Ny detaljplan för förskola mm. på del av Hok 2:110 m.fl., Hok.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola på del av Hok 2:110. Utöver det möjliggör detaljplanen även för bl.a. centrumändamål.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-04-17 § 115 att ge i uppdrag att göra en ny detaljplan för del av Hok 2:110, för att möjliggöra för en förskola.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-10-17 § 244 att skicka ut detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl. för samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Detaljplanen var ute för samråd under tiden 2018-10-30 t.o.m. 2018-12-05. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 21:a november i Folkets hus, Hok.

Just nu pågår arbete med att revidera förslaget till detaljplan inför granskning.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-05-27

Sidansvarig:

Andreas Lindberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision