Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Område för planerad förskola mm.

Ny detaljplan för förskola mm. på del av Hok 2:110 m.fl., Hok.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola på del av Hok 2:110. Utöver det möjliggör detaljplanen även för bl.a. centrumändamål.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-04-17 § 115 att ge i uppdrag att göra en ny detaljplan för del av Hok 2:110, för att möjliggöra för en förskola.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-10-17 § 244 att skicka ut detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl. för samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Detaljplanen var ute för samråd under tiden 2018-10-30 t.o.m. 2018-12-05. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 21:a november i Folkets hus, Hok.

Just nu pågår arbete med att revidera förslaget till detaljplan inför granskning.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Andreas Lindberg