Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ny detaljplan för Räven 8 m.fl

Vaggeryds kommun har gett förslag på en ny detaljplan som ska möjliggöra bostadsbyggnation på fastigheten Räven 8 m.fl. Området som detaljplanen avser ligger i anslutning till korsningen Fabriksgatan/ Östra Vasagatan i centrala Skillingaryd. 

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har 2015-09-09 beslutat om uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område. 2017-06-27 tog Miljö- och byggnämnden beslut om att upprätta detaljplan för Räven 8 m.fl. samt att skicka ut planen för samråd.

Samråd

Detaljplanen var ute för samråd under oktober-november 2017. Arbetet med att ta fram granskningshandlingarna pågår men är inte högprioriterat på grund av flera andra projekt på gång.

SAMRÅDSHANLINGAR

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-12-07

Sidansvarig:

Viktoria Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision