Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Ny detaljplan för Östra Strand, Bo med Skogen

Vaggeryds kommun presenterar förslag på en ny detaljplan som ska möjliggöra bostadsbyggnation på Östra strand. Området som detaljplanen avser ligger i anslutning till Jönköpingsvägen i norra Vaggeryd.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har 2020-10-20 beslutat om uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område. Inledningsvis har Arkitektkontoret Kragh och Berglund tagit fram ett gestaltnngsprogram för området, Att bo med skogen.

Samråd

Kommunstyrelsen beslutade enligt protokoll 2021-04-07 § 83 att godkänna och skicka ut detaljplan för del av Gärahov 2:1 med flera - Östra Strand för samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Kanslienheten, Vaggeryds kommun tillhanda senast 2021-05-31. Glöm inte att ange kontaktuppgifter.

Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

En digitalt presentation av planförslaget finns tillgänglig under hela samrådstiden via länken nedan. Vid eventuella frågor om förslaget kontakta hanna.gronlund@vaggeryd.se

SAMRÅDSHANDLINGAR

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt Hanna Grönlund som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund