Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Åkes ryd, Foto: Albin Hübsch

Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun

Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun är ett strategiskt planeringsdokument som kan används i den fysiska planeringen för att få mer kunskap.

Vad är en grönstrukturplan?

En grönstrukturplan kan se väldigt olika ut i olika kommuner, men det som oftast går igen som en viktig del i de nyare planerna är ekosystemtjänsterna.

Vaggeryds kommuns Grönstrukturplan baseras på de fyra huvudkategorierna som ekosystemtjänsterna brukar delas in i:

  • Stödjande ekosystemtjänster- ekosystemens underleverantörer
  • Reglerade ekosystemtjänster- naturens egen ingenjörskonst
  • Sociala- och hälsofrämjande ekosystemtjänster- mötet mellan människa och natur
  • Försörjande ekosystemtjänster- samhällets resursbas

Baserat på de olika ekosystemtjänsterna har grönstrukturen analyserats för att hitta styrkor och brister. I planen finns utvecklingsförslag på vad framförallt kommunen kan göra, men även till viss del även andra aktörer, för att göra grönstrukturen mer stabil och motståndskraftig. Vi pratar då om tre olika åtgärdstyper- spara, stärka eller skapa. Ekosystemtjänster kan delas upp i fyra huvudkategorier. För varje kategori har en eller flera mer djupgående underlagsrapporter tagits fram i detta projekt. Tillsammans bildar dessa rapporter en helhet för dessa perspektiv- En grönstrukturplan.

Bakgrund Grönstrukturplanen

Bakgrund
Beslutet om att ta fram en Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun togs av Kommunstyrelsen i november 2017. Beslutet grundande sig i beslutade åtgärder som finns i kommunens miljöprogram och boendeutvecklingsprogram.

Grönstrukturplanen är ett planeringsunderlag och fungerar endast vägledande och rådgivande- det är alltså inte bindande att genomföra det som står i planen. Dock är det ett värdefullt underlag i kommande projekt så som Översiktsplanen för Vaggeryds kommun.
Projektet har delvis finansierats med medel från den lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Grönstrukturplanen var ute på remiss

Mellan den 2 september till den 1 november 2019 var Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun ute på remiss. Planen godkändes av kommunstyrelsen 4 mars 2020 samt av kommunfullmäktige 22 Juni 2020. 

Godkänd version av Grönstrukturplanens hadlingar hittar du nedan.

Via länken nedan kan du även ta del av en digital sammanfattning. Där kommer du bland annat kunna se  hur vi arbetat in medborgarsynpunkter som utvecklingsförslag. Du kommer  även kunna se vilka ekosystemtjänster som finns i just ditt kvarter!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-06-30

Sidansvarig:

Hanna Grönlund