Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Grönplaner

Grönplanerna för Vaggeryds och Skillingaryds tätort är tematiska tillägg till översiktsplanen.

 

 

 

För att få en uppfattning om tätorternas ekologiska struktur, vilka parker och naturområden som är mest skyddsvärda och var sådana behöver skapas, görs grönplaner för tätorterna och deras omgivningar.

 

I Vaggeryds kommun finns två gällande grönplaner, en för Skillingaryds samt en för Vaggeryds tätort. Grönplanen ska redogöra en strategi för hur tätorternas grönområden bör bevaras, utvecklas och eventuellt förändras. Den ska ligga som underlag för beslut i olika delar av de kommunala förvaltningarna, framförallt vid detalj- och översiktsplanering.

En grönplan innehåller förslag till åtgärder som berör mark- och vattenanvändning, skötsel och utformning av parker och naturområden i och kring ett samhälle. Allt för att tätorterna ska förbättras ur ett ekologiskt perspektiv.

  1. Grönplan för VaggerydPDF
  2. Grönplan för SkillingarydPDF
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-11-05

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision