Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Planprogram

Syftet med ett planprogram är att utreda lämplig markanvändning inom ett område samt översiktligt behandla frågor som rör bebyggelse, trafik, miljö, och genomförande. Programmet ska ligga till grund för detaljplaner.

I plan-och bygglagen (PBL) regleras hur planer och program ska upprättas. Till exempel för ett planprogram ingår skeden såsom samråd, antagande och Laga kraft. Samråd hålls kring programmet för att inhämta information och synpunkter. Under samrådstiden kan allmänhet, föreningar, myndigheter, kommunala förvaltningar m.fl. komma med synpunkter. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och programmet revideras eventuellt. Programmet ska godkännas av kommunstyrelsen.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund