Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
vattenkran

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs det höga krav på dess kvalité. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga näringsämnen, till exempel mineraler och salter.

Fakturering av kommunalt dricksvatten och avlopp

Från och med den 1 januari 2018 har Vaggeryds Energi hand om faktureringen av de fastigheter som är anslutna till Vaggeryds kommuns VA-anläggning.

Har du frågor kring din faktura för vatten och avlopp, eller vill göra en flyttanmälan, kontaktar du Vaggeryds Energis kundtjänst på telefon 0393-67 86 30.

Övriga frågor och information som nyanläggning, felanmälan eller annat besvaras av tekniska kontoret. Kontaktuppgifter se ovan under fliken kontakt.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalité. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. För att säkerställa vattnets kvalité görs regelbundna provtagningar. Det är Miljö- och byggnämnden som har tillsynsansvaret för kommunens vattenverk. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

Vattenverk

Det finns idag nio vattenverk i kommunen och ledningsnätet är omkring 14 mil långt. Totalt produceras cirka en miljon kubikmeter dricksvatten i Vaggeryds kommun till omkring 10 000 personer per år. I vattenverken behandlas vattnet för att få hög kvalité och god smak.

Den naturliga förekomsten av järn och mangan i vattnet har ökat i Vaggeryd så under 2018 bygger Vaggeryds kommun ett nytt vattenverk för att avskilja järn och mangan från vattnet. Läs mer under nyheter på Bygga, bo och miljö.

Vattnets PH-värde

Dricksvattnet som vi levererar i Klevshult, Skillingaryd och Svenarum är mjukt (2-3dH). I Bondstorp, Hagafors , Vaggeryd och Åker är det medelhårt (ca 5dH).  Vattnets pH-värde ligger på cirka 8,0.

Information vid vattenavstängningar

Ibland händer det att vi tillfälligt måste stänga av vattnet på grund av arbete med ledningar, serviser, ventiler eller annat.  Sedan ett par år tillbaka meddelar vi avstängningarna via sms. Finns du inte med i vår SMS-tjänst lägger vi ett informationsblad i din brevlåda dagen innan vid planerade avbrott. Information publiceras också på kommunens webbplats och i sociala medier.

SMS-aviseringar

Har du ett abonnemang för din mobiltelefon hos en teleoperatör får vi ditt telefonnummer genom sms-tjänsten. Har du ett oregistrerat kontantkort får vi inte ditt mobilnummer. Då lägger vi ett informationsblad i din brevlåda vid planerade avstängningar av vattnet. För att också du ska få en sms-avisering om du har kontantkort, eller om du vill ha det till jobbmobilen, meddelar du ditt mobilnummer till tekniska kontoret. Kontaktuppgifter finns ovan under fliken kontakt.

Bild på mobil med ett sms

Frågor och svar om sms-avisering

Hur har ni fått tag på mitt mobilnummer?

Vi samarbetar med företaget Blue Idea som dagligen hämtar information om mobilabonnemang från Sveriges alla mobiloperatörer. Tjänsten ska användas för att kunna sprida samhällsinformation och får aldrig utnyttjas för reklam.

Kan jag avregistrera mitt nummer från tjänsten?

Vill du inte ha sms-avisering måste du anmäla det till tekniska kontoret. Se kontaktuppgifter ovan under fliken kontakt.

Kommer ni att skicka ut reklam via sms till mig?

Nej, sms-tjänsten hanterar endast samhällsinformation, inte marknadsföring. Tekniska kontoret kommer endast att använda tjänsten för att meddela avbrott av det kommunala dricksvattnet.

Varför har mina grannar fått sms men inte jag?

Tjänsten skickar ut sms till alla mobiltelefoner som är kopplade till de adresser som berörs av ett avbrott. Om du exempelvis har ett abonnemang i ditt arbete eller mobil med kontantkort finns dessa inte registrerade på din hemadress och då får du ingen sms-avisering om du inte aktivt registrerat ditt mobilnummer. Du kan enkelt registrera ett nytt mobilnummer för avbrottsavisering genom att meddela tekniska kontoret.

Om du tidigare fått sms-avisering eller vet med dig att du registrerat ditt mobilnummer så kan utebliven avisering bero på att avbrottet skett i ett enstaka kvarter eller en fastighet.

Varför har mina barn fått sms, och hur gör jag för att de inte ska få det?

Sms-tjänsten kan inte skilja ett abonnemang från ett annat, tyvärr. Den skickar ut sms till alla mobilabonnemang som är kopplade till de adresser som berörs av ett avbrott. Därför kan det bli så att barn som bor på en berörd adress får sms-avisering till sina mobiler medan föräldrar som har en företagsmobil inte får det. Du kan enkelt meddela tekniska kontoret vilket/vilka mobilnummer som ska ha sms.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-01-09

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision