Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
vattenkran

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs det höga krav på dess kvalité. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga näringsämnen, till exempel mineraler och salter.

Fakturering av kommunalt dricksvatten och avlopp

Från och med den 1 januari 2018 har Vaggeryds Energi hand om faktureringen av de fastigheter som är anslutna till Vaggeryds kommuns VA-anläggning.

Har du frågor kring din faktura för vatten och avlopp, eller vill göra en flyttanmälan, kontaktar du Vaggeryds Energis kundtjänst på telefon 0393-78 500.

Övriga frågor och information som nyanläggning, felanmälan eller annat besvaras av tekniska kontoret. Kontaktuppgifter se ovan under fliken kontakt.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalité. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. För att säkerställa vattnets kvalité görs regelbundna provtagningar. Det är Miljö- och byggnämnden som har tillsynsansvaret för kommunens vattenverk. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

Vattenverk

Det finns idag åtta vattenverk i kommunen och ledningsnätet är omkring 14 mil långt. Totalt produceras cirka en miljon kubikmeter dricksvatten i Vaggeryds kommun till omkring 10 000 personer per år. I vattenverken behandlas vattnet för att få hög kvalité och god smak.

Vattnets PH-värde

Dricksvattnet som vi levererar i Klevshult och Skillingaryd är mjukt (2-3dH). I Bondstorp, Vaggeryd, Svenarum och Åker är det medelhårt (ca 5dH).  Vattnets pH-värde ligger på cirka 8,0.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving