Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Ordförandeklubba

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Sverige är ett demokratiskt land med hög rättssäkerhet. Våra lagar ställer höga krav på kommuner och myndigheter att vara öppna med information och fatta beslut på ett rättssäkert sätt.

Du som berörs av beslut har rätt att veta på vilka grunder det fattats. Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som går emot regler har du som medborgare i kommunen rätt att överklaga till förvaltningsrätten.

Beslut i korthet och sammanfattning av styrelser och nämnders sammanträden

Nedan listas sammanfattningar av ärenden och beslut som tagits i de senaste sammanträdena med kommunens nämnder, styrelser och i kommunfullmäktige. Sammanfattningar görs efter alla sammanträden utan endast i de fall vi bedömer att frågorna och besluten är intressanta för en bredare allmänhet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-01-02

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad