Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Officiell anslagstavla

Detta är Vaggeryds kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages justerade protokoll, kungörelser av kommunfullmäktiges sammanträden och delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom tre veckor efter att det tillkännagivits på anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

 • 2020-09-15

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 8 september 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-09-15

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll (del 1) från tekniska nämndens sammanträde den 15 september 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-09-15 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 28 september 2020 kl. 17.00. Du hittar ärendelistan längre ned på sidan. Du är också välkommen att ta del av mötet, vi rekommende...
 • 2020-09-15 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2020-09-09

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-09-11 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2020-08-31

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-09-03

  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden 2020-08-25

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 25 augusti 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-09-01 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-26

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 augusti 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-09-01

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 augusti 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-08-17

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll (del 2) från tekniska nämndens sammanträde den 14 augusti 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-08-14

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-08-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-07-03

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-07-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-07-01

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-06-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-06-30

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildnngsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 juni 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-06-24

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 juni 2020 är justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-06-05

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2020-06-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-06-03

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 maj 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-05-20

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-05-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-05-18

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från XX sammanträde den XX månad 2016 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-05-15 Anslagstavlan

  Inställt sammanträde med kommunfullmäktige 25 maj 2020

  Sammanträde med kommunfullmäktige 25 maj 2020 är inställt. Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att ställa in sammanträdet då det är få ärenden vilka hel...
 • 2020-05-15

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 12 maj 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-05-08

  Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 april 2020 är justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-05-06

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-04-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-04-22

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-04-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-04-22 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 27 april

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 27 april2020 klockan 17.00. Med anledning av behandling av årsredovisningen för 2019 bereds allmänheten tillfälle att ställa frå...
 • 2020-04-02

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2020-03-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-03-31

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 mars 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-03-25

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde                   2020-03-25  är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-03-24 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 30 mars

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 30 mars 2020 klockan 17.00. Christer Holmgren, ordförande
  Annika Hedvall, kommundirektör
 • 2020-03-19 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • 2020-03-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 mars 2020 är justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-03-10

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-02-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-02-25

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-02-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-02-20 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • 2020-02-17

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 februari 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-02-12 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 24 februari

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 februari 2020 klockan 17.00. Sammanträdet inleds med allmänpolitisk debatt.Christer Holmgren, ordförande
  Annika Hedvall, kommundir...
 • 2020-02-10

  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden

  Protokoll från miljö-och byggnämndens sammanträde den 28 januari 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-02-03

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 januari 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-01-28

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-01-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-01-22

  Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 14 januari 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-01-08

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-12-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2020-01-08

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2019 är justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-12-17

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 december2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-12-13

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2019-125-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-12-11

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 november 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-12-02

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-11-21 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-11-25 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 25 november

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 25 november 2019 klockan 17:00. Med anledning av behandling av budget för 2020 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor med bö...
 • 2019-11-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 11 november 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-11-13

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2019-11-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-11-05

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 oktoberd 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-11-01 Bygga, bo och miljö

  Ansökan om förhandsbesked för logistikhall på fastigheten Pålen 1:1

  En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av logistikhall på fastigheten Pålen 1:1 i Skillingaryd har inkommit.
 • 2019-10-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-10-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-10-22

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetutskotts sammanträde den 15 oktober 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-10-15

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-10-14 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 oktober

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrunlokalerna i Vaggeryd, måndagen den 28 oktober 2019 klockan 17:00. Sammanträdet inleds med en information om socialnämndens verksamhet av förvaltningschef Lotta Damber...
 • 2019-10-10

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-10-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-10-01

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 september 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-09-30 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 30 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 30 september 2019 klockan 17:00. Sammanträdet inleds med en information om barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet av förvaltn...
 • 2019-09-26

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-19  är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-09-20

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-09-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-09-17

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 september 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-09-05 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • 2019-09-03

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 augusti 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-08-23

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-08-21

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 augusti 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-07-08

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-07-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Information om anslaget 
 • 2019-07-03

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2019-06-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-07-01

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 juni 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-06-28 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • 2019-06-20

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott 

  Protokoll från socialnämndens arbetsuskotts sammanträde 2019-06-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-06-18

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 juni 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-06-10 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 24 juni

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 24 juni 2019 klockan 17:00. Med anledning av behandling av budget för år 2020 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor med...
 • 2019-06-04

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2019-05-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-05-27

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-05-23

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-05-10

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-04-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-04-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-04-29

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- ocj utbildningsnämndens sammanträde den 24 april 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-04-18

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 april 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-04-17

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbertsutskott sammanträde 2019-04-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-04-09

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 mars 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-04-05 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

  Organ: Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
  Sammanträdesdatum: 18 mars 2019
 • 2019-03-21

  Sammanträdesprotokoll från socialnämmndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-03-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-03-13 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 25 mars

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 25 mars 2019 klockan 17:00. Sammanträdet inleds med en information om kommunens nya turistwebb.Christer Holmgren, ordförande
  Anni...
 • 2019-03-06

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 februari 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-02-25

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskott sammanträde 2019-02-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-02-21

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-02-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-02-19 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

  Protokoll från styrelsemöte med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2019-02-04 är justerat. Sista dag för överklagande 2019-03-08.
 • 2019-02-01

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 januari 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-01-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-01-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-01-24

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-01-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-01-15

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 januari 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-01-11 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 januari

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 28 januari 2019 klockan 17.00. Före sammanträdet blir det en andaktsstund av pastor Jakob Fagher Bjärkhed, Betelförsamlingen, Vagge...
 • 2019-01-07

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-12-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-01-07

  Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 december 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-12-12

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 4 december 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-12-04

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-28

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens  sammanträde 2018-11-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-20

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-16 Bygga, bo och miljö

  Förnyad utställning av vindbruksplan för Vaggeryds kommun

  Vaggeryds kommun har tillsammans med Vatten- och samhällsteknik AB upprättat en vindbruksplan. Syftet med planen, som är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, är att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för vindkraftverk i kommunen.
 • 2018-11-14 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-12 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 26 november

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 26 november 2018 klockan 17.00. Med anledning av behandling av budget för 2019 med plan 2020-2021 bereds allmänheten tillfälle att s...
 • 2018-11-02

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-10-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-02

  Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-10-18

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-10-15 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 29 oktober

  Nyvalda kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 oktober 2018 klockan 17.00.
 • 2018-10-05

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-09-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-09-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 11 september 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-09-10 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 24 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 24 september 2018 klockan 17:00.
 • 2018-09-07

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-08-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-09-06

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 29 augusti 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-08-31 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

  Protokoll från styrelsemöte med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2018-08-22 är justerat. Sista dag för överklagande 2018-09-20.
 • 2018-08-22

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-08-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-08-21 Kommun och politik

  Eldningsförbudet upphävt från 21 augusti

  Eldningsförbudet upphör att gälla från och med tisdagen den 21 augusti kl. 17:00. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i länet. 
 • 2018-08-20

  Valnämnden sammanträder 12 september

  Valnämnden i Vaggeryds kommun samlas till sammanträde onsdagen den 12 september kl 10.00 i Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd.
 • 2018-07-12

  Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-07-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-07-09

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-06-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-07-05

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 juni 2018 nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-20

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-15 Bygga, bo och miljö

  Ändring av stadsplan för Götaforsområdet avseende upphävande av tomtindelning för kv. Svensbygget

 • 2018-06-05

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 maj 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-01

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-05-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-15

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbesutskotts sammanträde den 8 maj 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-14 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 maj

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 28 maj 2018 klockan 17:00.
 • 2018-05-04

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-03

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-04-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-26

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 17 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-09

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-03-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-04

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 mars 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-05-22

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad