Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Officiell anslagstavla

Detta är Vaggeryds kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages justerade protokoll, kungörelser av kommunfullmäktiges sammanträden och delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom tre veckor efter att det tillkännagivits på anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 februari 2024är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Anslagstavlan,Kommun och politik

  Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 21 februari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 21 februari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 13 februari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

  Protokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, förbundsstyrelsens sammanträde den 9 februari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämnden

  Protokoll Del 2 från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 februari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde den 7 februari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 februari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 26 februari

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 26 februari 2024 klockan 17.00. Du hittar ärendelistan på kommunens webbplats, vaggeryd.se.
  Sammanträdet direktsänds via webb-TV på v...
 • Sammanträdesprotokoll från Överförmyndarnämnden

  Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde den 09 februari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott

  Protokoll (del 2) från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 6 februari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från konstutskottet

  Protokoll från konstutskottets sammanträde den 14 november 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Bygga, bo och miljö

  Grannehörande - ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov

  Det har inkommit en ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2028-02-28 för servicebyggnad för Hjortsjöns camping inom fastigheten Götastrand 1:1. Sökande är Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsnämnden, Box 43 , 568 21, Skillingaryd. Sökt byggnation strider mot gällande detaljplan, fastställd 1968-05-20 samt 1959-02-23, genom att by...
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 31 januari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 29 januari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 25 januari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 24 januari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 29 januari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 januari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 29 januari

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 29 januari 2024 klockan 17.00. Årets första sammanträde inleds med en andaktsstund.Du hittar ärendelistan på kommunens webbplats, v...
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde den 10 januari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 19 december 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 19 december 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 13 december 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 6 december 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 27 november 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 27 november 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämnden sammanträde den 23 november månad 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktiges avslutning 2023

  Måndag den 11 december 2023 kl. 18:00 är det dags för kommunfullmäktiges avslutning i Fenixhallen, Fenix kultur- och kunskapscentrum, Vaggeryd. 17.30 Mingel, entrén, Fenixhallen.
  18.00 Priscermoni - webbsändningen startar
  Du är välkommen närvara ...
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 22 november 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 27 november

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 27 november 2023 klockan 17.00. Du hittar ärendelistan på kommunens webbplats, vaggeryd.se.
  Sammanträdet direktsänds via webb-TV på v...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämmndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 november 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 oktober 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 30 oktober 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 25 oktober 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 oktober månad 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 30 oktober

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun
  kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Folkets hus,
  Vaggeryd, måndagen den 30 oktober 2023 klockan 17.00.
  Med anledning av behandling av budget för 2024 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor enligt...
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 5 oktober 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 27 september 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Kungörelse - Samråd av förslag till ny detaljplan för fastigheten Ålen 1 med flera, Vaggeryds tätort

  Vaggeryds kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Ålen 1 med flera, vars syfte är att möjliggöra förtätning av kvarteret Ålen med nya bostäder. Planförslaget är nu ute på samråd och synpunkter på förslaget kan lämnas in.
 • Anslagstavlan

  Kungörelse - Samråd av förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hok 2:109 med flera, Hoks tätort

  Vaggeryds kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hok 2:109 med flera, vars syfte är att möjliggöra etablering av ny bostadsbebyggelse i småskalig form i ett naturnära läge. Planförslaget är nu ute på samråd och synpunkter på förslaget kan lämnas in.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 25 september 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 27 september 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde den 13 september 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 19 juni 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 25 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 25 september 2023 klockan 17.00. Du hittar ärendelistan på kommunens webbplats, vaggeryd.se.
  Sammanträdet direktsänds via webb-TV på v...
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 4 september 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Underrättelse – Meddelande om antagande av detaljplan för fastigheten Hok 2:110 med flera– Ny förskola, samt överklagandeanvisning

  Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har enligt protokoll 2023-05-03 § 103 (korrigerad beslutsmening 2023-08-16 § 161) beslutat att anta detaljplanen för fastigheten Hok 2:110 med flera – Ny förskola, i Hoks tätort. Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Information om hur du överklagar finns att lä...
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 31 oktober 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 30 augusti 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Kungörelse - förslag till ny översiktsplan ställs ut

  Vaggeryds kommun har arbetat fram ett förslag till ny kommunövergripande översiktsplan. I översiktsplanen redovisas grunddragen för den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela Vaggeryds kommun. Förslag till ny översiktsplan för Vaggeryds kommun, utställningshandling 2023 ställs ut under period...
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde den 16 augusti 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 4 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 4 september 2023 klockan 17.00. Du hittar ärendelistan på kommunens webbplats, vaggeryd.se.
  Sammanträdet direktsänds via webb-TV på v...
 • Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskott sammanträde den 16 augusti 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 20 juli månad 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Underrättelse – Meddelande om antagande av detaljplan för fastigheten Skogshyltan 1:4 med flera, Vaggeryds tätort, samt överklagandeanvisning

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun har enligt protokoll 2023-06-19 § 87 beslutat att anta detaljplanen för fastigheten Skogshyltan 1:4 med flera, Vaggeryds tätort. Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Information om hur du överklagar finns att lä...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den6 juli 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 21 juni 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 19 juni 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 14 juni 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Föreskrift om skärpt eldningsförbud

  Skärpt eldningsförbud gäller från och med tisdag den 13 juni 2023 klockan 12.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om
  skydd mot olyckor att ...
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 29 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde den 31 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från
  barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 31 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 19 juni

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 19 juni 2023 klockan 17.00. Med anledning av behandling av budget för 2024 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor enligt...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 25 maj 2023är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 16 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Föreskrift om eldningsförbud

  Eldningsförbud gäller från och med tisdag den 30 maj 2023 klockan 10.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den25 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 27 april 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 29 maj

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun
  kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus,
  Vaggeryd, måndagen den 29 maj 2023 klockan 17.00.
  Du hittar ärendelistan på kommunens webbplats, vaggeryd.se.
  Sammanträdet direktsänds via webb-TV på v...
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den
  9 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde den 3 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 19 april 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutakotts sammanträde den 13 april 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 5 april 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 30 mars 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 mars månad 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetautskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 mars 2033 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars månad 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 23 februari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott

  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari månad 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2023-02-22 och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-02-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-01-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 februari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 januari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-01-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 30 januari

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 30 januari 2023 klockan 17.00. Före sammanträdet blir det en andaktsstund med kyrkoherde Ingemar Persson.Du hittar ärendelistan på ...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnlämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-01-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-12-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 november 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 november 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 oktober 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Underrättelse - Granskning av detaljplan för fastigheten Skogshyltan 1:4 med flera

  Vaggeryds kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för industriändamål inom Götafors industriområde, vilken nu är utställd för granskning.
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 september 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 6 september 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kungörelse – Val 2022

  Slutlig sammanräkning efter valet till riksdag, regionfullmäktige och
  kommunfullmäktige den 11 september 2022.
 • Kommun och politik

  Kungörelse – Valnämndens preliminära rösträkning (tidigare kallad onsdagsräkning)

  Enligt vallagen ska valnämnden vid särskilt sammanträde granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna.Denna förrättning äger rum i Nämndrummet i Skillingehus, Bangårdsgatan 2, plan 2, onsdagen 14 september 2022 klockan 10.00. Sammanträdet är offentligt.Valnämnden
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 30 augusti 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Underrättelse – Granskning av detaljplan för fastigheten Tokarp 3:7 med flera, södra Stigamo (vid E4-Väg 30), i Vaggeryds kommun

  Vaggeryds kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för industriändamå vid södra Stigamo (vid E4-Väg 30), vilken nu är utställd för granskning.
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 juni 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2022-06-01

  Enligt antagen förbundsordning § 10 ska styrelseprotokolls justering anslås på berörda kommuners och regionens anslagstavla.
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2022-05-02

  Enligt antagen förbundsordning § 10 ska styrelseprotokolls justering anslås på berörda kommuners och regionens anslagstavla.
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 april 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 april 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 mars 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kungörelse: Detaljplan för fastigheten Skogshyltan 1:4

  Plansamråd enligt plan- och bygglagen 5 kap, utökat planförfarande
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 mars 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kungörelse: Detaljplan för fastigheten Tokarp 3:7

  Plansamråd enligt plan- och bygglagen 5 kap, utökat planförfarande
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 februari 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Bygga, bo och miljö

  Kungörelse: Detaljplan för del av fastigheten GÖTASTRAND 1:1

  Plansamråd enligt plan- och bygglagen 5 kap, utökat planförfarande
 • Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 februari 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 januari 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 januari 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad