Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Officiell anslagstavla

Detta är Vaggeryds kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages justerade protokoll, kungörelser av kommunfullmäktiges sammanträden och delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom tre veckor efter att det tillkännagivits på anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

 • Kommun och politik,Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 januari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 januari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 24 januari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 januari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Underrättelse – Meddelande om antagande av detaljplan för fastigheten Smultronet 2 med flera samt överklagandeanvisning

  Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har enligt protokoll 2023-01-11 § 7 beslutat att anta detaljplanen för fastigheten Smultronet 2 med flera i Skillingaryds tätort. Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Information om hur du överklagar finns att lä...
 • Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämnden

  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 januari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-01-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från Överförmyndarnämnden GGVV

  Protokoll från Överförmyndarnämnden GGVV's sammanträde den 2 januari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 30 januari

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 30 januari 2023 klockan 17.00. Före sammanträdet blir det en andaktsstund med kyrkoherde Ingemar Persson.Du hittar ärendelistan på ...
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 10 januari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnlämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-01-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-12-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Underrättelse – Granskningsutlåtande till detaljplan för fastigheten Smultronet 2 med flera, Skillingaryds tätort

  Förslag till ny detaljplan för fastigheten Smultronet 2 med flera har varit utställd för granskning under perioden 2022-06-29 till och med 2022-09-05. Inkomna synpunkter under granskningstiden har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet och beslutsprotokoll finns tillgängligt via länkarna nedanför:
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 november 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2022-11-28

  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 november 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 november

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 28 november 2022 klockan 17.00. Med anledning av behandling av budget för 2023 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor enligt...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-11-17är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde2022-11-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 26 oktober 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 oktober 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde den2022-10-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-10-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 31 oktober

  Nyvalda kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 31 oktober 2022 klockan 17.00. Du hittar ärendelistan på kommunens webbplats, vaggeryd.se.Sammanträdet direktsänds via webb-TV på v...
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 oktober 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-10-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2022-10-03

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetstskott

  Protokoll från socialnämndens sammanträde § 133 , 2022-10-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Underrättelse - Granskning av detaljplan för fastigheten Skogshyltan 1:4 med flera

  Vaggeryds kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för industriändamål inom Götafors industriområde, vilken nu är utställd för granskning.
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 september 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Underrättelse – Granskningsutlåtande till detaljplan för fastigheterna Skänkelund 1 med flera, Vaggeryds tätort

  Förslag till ny detaljplan för fastigheterna Skänkelund 1 med flera har varit utställd för granskning under perioden 2021-12-13 till och med 2022-01-31. Inkomna synpunkter under granskningstiden har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 3 oktober

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 3 oktober 2022 klockan 17.00. Du hittar ärendelistan på kommunens webbplats, vaggeryd.se. Sammanträdet direktsänds via webb-TV på ...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 6 september 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kungörelse – Val 2022

  Slutlig sammanräkning efter valet till riksdag, regionfullmäktige och
  kommunfullmäktige den 11 september 2022.
 • Kommun och politik

  Kungörelse – Valnämndens preliminära rösträkning (tidigare kallad onsdagsräkning)

  Enligt vallagen ska valnämnden vid särskilt sammanträde granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna.Denna förrättning äger rum i Nämndrummet i Skillingehus, Bangårdsgatan 2, plan 2, onsdagen 14 september 2022 klockan 10.00. Sammanträdet är offentligt.Valnämnden
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 30 augusti 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-08-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-08-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-07-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-07-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Underrättelse – Granskning av detaljplan för fastigheten Tokarp 3:7 med flera, södra Stigamo (vid E4-Väg 30), i Vaggeryds kommun

  Vaggeryds kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för industriändamå vid södra Stigamo (vid E4-Väg 30), vilken nu är utställd för granskning.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2022-06-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-06-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 juni 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2022-06-20

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Underrättelse – Granskning av detaljplan Smultronet 2 med flera.

  Vaggeryds kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för bostadsändamål i centrala Skillingaryd, vilken nu är utställd för granskning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2022-06-15 § 132 att godkänna samrådsredog...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-06-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 juni 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2022-05-30

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2022-06-01

  Enligt antagen förbundsordning § 10 ska styrelseprotokolls justering anslås på berörda kommuners och regionens anslagstavla.
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-05-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Underrättelse - Granskning av detaljplan för Hok 2:110 med flera - Ny förskola

  Vaggeryds kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för område i Hok, Hoks tätort, vilken nu är utställd för granskning.
 • Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2022-05-02

  Enligt antagen förbundsordning § 10 ska styrelseprotokolls justering anslås på berörda kommuners och regionens anslagstavla.
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-05-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 20 juni

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun
  kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Folkets hus,
  Vaggeryd, måndagen den 20 juni 2022 klockan 15.00.
  Med anledning av behandling av budget för 2023 bereds allmänheten
  tillfälle att ställa frågor med bör...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-04-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 april 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2022-04-25

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-04-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 april 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 25 april

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 25 april 2022 klockan 17.00. Ärendelista finns på kommunens webbplats, vaggeryd.se.
  Med anledning av behandling av årsredovisninge...
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 mars 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde2022-04-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kungörelse: Detaljplan för fastigheten Skogshyltan 1:4

  Plansamråd enligt plan- och bygglagen 5 kap, utökat planförfarande
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnälmndens sammanträde 2022-03-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 mars 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 mars

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 28 mars 2022 klockan 17.00. Du hittar ärendelistan på vår webbplats, vaggeryd.se.
  Vaggeryds kommun följer Folkhälsomyndighetens ...
 • Kungörelse: Detaljplan för fastigheten Tokarp 3:7

  Plansamråd enligt plan- och bygglagen 5 kap, utökat planförfarande
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsuskotts sammanträde 2022-03-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2022-03-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 februari 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Bygga, bo och miljö

  Kungörelse: Detaljplan för del av fastigheten GÖTASTRAND 1:1

  Plansamråd enligt plan- och bygglagen 5 kap, utökat planförfarande
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 februari

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 28 februari 2022 klockan 17.00. Sammanträdet inleds med allmänpolitisk debatt.Vaggeryds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommen...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnlämmdens arbetsutskotts sammanträde2022-02-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-02-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 februari 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 januari 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-01-12  är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 januari 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder digitalt 31 januari 2022

  Kommunfullmäktige den 31 januari 2022 kl. 17:00 kommer att genomföras digitalt. Presidiumet och ett fåtal tjänstepersoner kommer att delta i Sessionssalen, Skillingehus. Övriga tjä...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-12-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 december 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-12-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 30 november 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 30 november 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 november 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 29 november

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 29 november 2021 kl. 17.00. Du hittar ärendelistan på vår webbplats, vaggeryd.se.
  Du är också välkommen att ta del av mötet, vi r...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-11-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott sammanträde den 9 november 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-11-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 oktober 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde2021-10-21 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndnes arbetsutskotts sammanträde den 12 oktober 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-10-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 september 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2021-09-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från sammanträde den 14 september 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 27 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 27 september i 2021 klockan 17.00. Allmänheten och ersättare i kommunfullmäktige hänvisas till webbsändningen.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-08-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 30 augusti

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 30 augusti 2021 klockan 17.00. Vaggeryds kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller trängsel och vi vill därfö...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-08-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-07-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 juni 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-06-23  är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-07-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 8 juni 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde  2021-06-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 21 juni

  Kommunfullmäktige den 21 juni 2021 kl. 17:00 kommer
  att genomföras digitalt.
  Presidiumet och ett fåtal tjänstepersoner deltar i Sessionssalen, Skillingehus. Övriga tjänstgörande...
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2021-05-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 31 maj

  Kommunfullmäktige den 31 maj 2021 kl. 17:00 kommer
  att genomföras digitalt.
  Presidiumet och ett fåtal tjänstepersoner kommer att delta i Sessionssalen, Skillingehus. Övriga tjä...
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 11 maj 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-05-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Bygga, bo och miljö

  Kungörelse: Planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen. - SAMRÅD, Vaggeryds tätort

  Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till ny bostadsbebyggelse och skola/förskola i norra Vaggeryd.
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2021-04-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 april 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 26 april

  Kommunfullmäktige den 26 april 2021 kl. 17:00 kommer att genomföras digitalt. Presidiumet och ett fåtal tjänstepersoner kommer att delta i Sessionssalen, Skillingehus. Övriga tjä...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-04-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Bygga, bo och miljö

  Kungörelse: detaljplan för del av Gärahov 2:1, Östra strand. - SAMRÅD, Vaggeryds tätort

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt bebyggelseområde i ett skogslandskap med livsmiljöer som underlättar för en mer hållbar livsstil i Vaggeryd tätort inom del av fastigheten Gärahov 2:1 med flera.
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden 2021-03-30

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 30 mars 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-03-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Inställt sammanträde med Kommunfullmäktige 29 mars

  Sammanträdet med kommunfullmäktige den 29 mars 2021 är inställt. Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att ställa in sammanträdet då det är få ärenden. Inga av dessa ärenden är tidskritiska, utan beslut kan vänta till nästa månads sammanträde. Beslutet...
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts  sammanträde 2021-03-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-05-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden 2021-02-23

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 23 februari 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 februari 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 1 mars

  Kommunfullmäktige den 1 mars 2021 kl. 17:00 kommer att genomföras på ett annorlunda sätt. Presidiumet och ett fåtal tjänstepersoner kommer att delta i Sessionssalen, Skillingehus. Övriga tjä...
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden 2021-02-15

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 15 februari 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 februari 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- ochutbildningsnämndens sammanträde den 27 januari 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2021-01-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Underrättelse - Granskning för ändring av detaljplan för Östermo industriområde

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2021-01-20 § 12 att godkänna granskningshandlingarna och skicka ut planförslaget för granskning. Planförslaget upprättas via standardförfarande.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2021-01-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde 2021-01-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 1 februari

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 1 februari 2021 kl. 17:00. Vaggeryds kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi vill därför undvika att många ...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-12-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden 2020-12-15

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 15 december 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-12-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-12-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 november 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden 2020-11-24

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 24 november 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 30 november

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 30 november 2020 kl. 17.00. Vaggeryds kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi vill därför undvika att många ...
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 november 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden 2020-10-27

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 27 oktober 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 oktober 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-10-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 26 oktober

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 26 oktober 2020 kl. 17.00. Med anledning av behandling av budget för 2021 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor enligt...
 • Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 20 oktober 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildnings arbetsutskotts sammanträde den 13 oktober 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Bygga, bo och miljö

  Kungörelse: Detaljplan för Skänkelund 1 m.fl. – Samråd, Vaggeryds tätort

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av
  flerbostadshus och centrumverksamhet. Syfter är också att
  bevara torgmiljön och tillskapa området rekreationsmöjligheter och mötesplatser.
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 september 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Danssalongen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 september 2020 kl. 17.00. Du hittar ärendelistan längre ned på sidan. Du är också välkommen att ta del av mötet, vi rekommende...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2020-09-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 8 september 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden 2020-08-25

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 25 augusti 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 augusti 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-08-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-07-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-06-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildnngsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 juni 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 juni 2020 är justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2020-06-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 maj 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-05-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från XX sammanträde den XX månad 2016 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Anslagstavlan

  Inställt sammanträde med kommunfullmäktige 25 maj 2020

  Sammanträde med kommunfullmäktige 25 maj 2020 är inställt. Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att ställa in sammanträdet då det är få ärenden vilka hel...
 • Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 april 2020 är justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-04-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-04-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 27 april

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 27 april2020 klockan 17.00. Med anledning av behandling av årsredovisningen för 2019 bereds allmänheten tillfälle att ställa frå...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2020-03-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 mars 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde                   2020-03-25  är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 30 mars

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 30 mars 2020 klockan 17.00. Christer Holmgren, ordförande
  Annika Hedvall, kommundirektör
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 mars 2020 är justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-02-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-02-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 februari 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 24 februari

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 februari 2020 klockan 17.00. Sammanträdet inleds med allmänpolitisk debatt.Christer Holmgren, ordförande
  Annika Hedvall, kommundir...
 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden

  Protokoll från miljö-och byggnämndens sammanträde den 28 januari 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 januari 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-01-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 14 januari 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-12-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2019 är justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 december2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2019-125-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 november 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-11-21 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 25 november

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 25 november 2019 klockan 17:00. Med anledning av behandling av budget för 2020 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor med bö...
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 11 november 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2019-11-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 oktoberd 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Bygga, bo och miljö

  Ansökan om förhandsbesked för logistikhall på fastigheten Pålen 1:1

  En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av logistikhall på fastigheten Pålen 1:1 i Skillingaryd har inkommit.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-10-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 oktober 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 oktober

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrunlokalerna i Vaggeryd, måndagen den 28 oktober 2019 klockan 17:00. Sammanträdet inleds med en information om socialnämndens verksamhet av förvaltningschef Lotta Damber...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-10-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 september 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 30 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 30 september 2019 klockan 17:00. Sammanträdet inleds med en information om barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet av förvaltn...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-19  är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-09-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 september 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 augusti 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 augusti 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-07-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2019-06-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 juni 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott 

  Protokoll från socialnämndens arbetsuskotts sammanträde 2019-06-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 juni 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 24 juni

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 24 juni 2019 klockan 17:00. Med anledning av behandling av budget för år 2020 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor med...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2019-05-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-04-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- ocj utbildningsnämndens sammanträde den 24 april 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 april 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskott sammanträde 2019-04-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 mars 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämmndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-03-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 25 mars

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 25 mars 2019 klockan 17:00. Sammanträdet inleds med en information om kommunens nya turistwebb.Christer Holmgren, ordförande
  Anni...
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 februari 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskott sammanträde 2019-02-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-02-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 januari 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-01-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-01-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 januari 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 januari

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 28 januari 2019 klockan 17.00. Före sammanträdet blir det en andaktsstund av pastor Jakob Fagher Bjärkhed, Betelförsamlingen, Vagge...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-12-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 december 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 4 december 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens  sammanträde 2018-11-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 26 november

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 26 november 2018 klockan 17.00. Med anledning av behandling av budget för 2019 med plan 2020-2021 bereds allmänheten tillfälle att s...
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-10-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 29 oktober

  Nyvalda kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 oktober 2018 klockan 17.00.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-09-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 11 september 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 24 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 24 september 2018 klockan 17:00.
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-08-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 29 augusti 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-08-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Valnämnden sammanträder 12 september

  Valnämnden i Vaggeryds kommun samlas till sammanträde onsdagen den 12 september kl 10.00 i Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd.
 • Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-07-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-06-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 juni 2018 nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Bygga, bo och miljö

  Ändring av stadsplan för Götaforsområdet avseende upphävande av tomtindelning för kv. Svensbygget

 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 maj 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-05-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbesutskotts sammanträde den 8 maj 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 maj

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 28 maj 2018 klockan 17:00.
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-04-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 17 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-03-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 mars 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad