Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-10-09

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige sammanträder 24 juni

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 24 juni 2019 klockan 17:00.

Med anledning av behandling av budget för år 2020 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor med början klockan 17:00 enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Frågor kan inlämnas till kommunledningskontoret före sammanträdet om så önskas eller via e-post till kommunstyrelsen@vaggeryd.se. Handlingar inklusive budgethandlingar finns tillgängliga på kommunkontoret i Skillingaryd och på www.vaggeryd.se.

Christer Holmgren, ordförande
Annika Hedvall, kommundirektör

ÄRENDEN

 • Interpellationer och frågor
 • Inkomna motioner och medborgarförslag
 • Motion - Kolonilotter i Skillingaryd
 • Motion - Bostadsområde söder om Byarum
 • Motion - Kanotled genom Vaggeryd
 • Medborgarförslag - Bygg väg från Västra Strand i Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd
 • Medborgarförslag - Bygg ett plank runt ställverket vid campingen i Vaggeryd och plantera klängväxter
 • Medborgarförslag - Vindbruksplan
 • Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2019
 • Strategisk plan och budget 2020-2022
 • Taxor 2020
 • Kommunal borgen Västra Fiberföreningen 15 mnkr
 • Årsredovisning med bokslut 2018 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
 • Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 2018 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
 • Valärenden

Välkommen att ta del av sammanträdet och lyssna till dina förtroendevalda!

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Direktsändning via webb-TV

Sammanträdet direktsänds via webb-TV. Du kan även se tidigare sammanträden i kommunens Webb-TV-kanal för kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-10-09

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad